£7>2 Bijlage P. 6 Boeken. Boudier-Bakker, Aan den overkant. Steyn Streuvels, Langs de wegenGenoweva van Brabant. Z o I a, Paris Rome. Keiler, Der Grüne Heinrich. Meredith, Diana of the crossways. Gunnarson, Omarr Orlygson de Deensche vrouw; De zwerver. Linnankoski, Het lied van de vuurroode bloem. Sinclair, Koning Kool. Strindberg, Doodendans. Turgeniew, Als Lentewateren. Prinsen, Handboek tot de Ned. Letterkundige Geschiedenis. Salverda de Grave, Italiës letterkunde. Roland Holst, De held en de schare. S j o 11 e m a, Nieuwe gezichtspunten in de voedingsleer. Hutschenruyter, Geschiedenis der toonkunst. Scheffler, Der Geist der Gothic; Die melodie. Keesing, De invloed van den oorlog op geld- en bankwezen. Keynes, De economische gevolgen van den vrede. K i e I s t r a, De vestiging van het Ned. gezag in den lnd. Archipel. K o o i s t r a, Zedelijke opvoeding. Montessori, De methode Montessori. Coster, Marginalia. Van den Bergh van Eysinga, Revolutionaire cultuurEros. Bijlage P. 7 Uren met F 1 a u b e rt, N i t s c h e, Hegel, Boehme. Emmerik, Telegrafie, Telefonie. Verschillende technische vakboeken. Verschillende boeken over handelscorrespondentie. Verschillende kinderboeken. Het aantal banden bedroeg 31 Dec. 1916 6552 1917 6919 1918 7581 1919 8222 1920 8879 Bezoek. In 1916 plni. 14230 personen, waaronder pim. 2250 vr. 1917 16300 2167 vr. 1918 18770 i) 3527 vr. 1919 19038 3972 vr. 1920 13958 2370 vr. Uitleenen werden uitgeleend in 1916 aan 556 leden 8177 banden 1917 745 4419 1918 901 15113 1919 868 15426 1920 910 21338 waarvan 73 behooren tot de afdeeling Fraaie Letteren, (Nederl., vert. en kinderboeken). yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1920 | | pagina 281