rz $S3 Bijlage O. 44 Dienstjaar. Totaal zuiver inkomen. Totaal belastbaar inkomen. Vast heffings percentage. Stijgend heffingspercentage. Vermenigvuldigings- cijfer. Totaal bruto opbrengst. Aantal inwoners op 31 December. 1908 f 3717475 f 2371325 4,2 - f 99595 65 18536 1909 - 3971782 - 2601407 4,1 - 106664 56 18620 1910 - 4127302 - 2701234 3,6 - 97373 26 18430 1911 - 5109440 - 3211496 - 0,95 - 85750 86 18451 1912 - 5460550 - 3422198 1,6 1,35 - 132953 29 18144 1913 5674660 - 3620040 tot 1,48 - 147209 44 18162 1914 - 6116725 - 3937835 4 1,33 - 146573 03 18298 1915 6284515 - 4114970 1,37 - 156158 34 18399 1916 - 6496385 - 4332120 1,67 - 204279 96 18530 1917 - 7076825 - 4896475 1,45 - 204199 44 18599 1918 - 8172360 - 5867185 1,54 - 262788 18659 *1919 -10053750 - 7536550 35 - 378229 36 18685 1920 -11816700 - 9030750 4,6 16 18934 lil dit jaar bestond nog geen contröle-dienstdeze werd ingesteld met den aanvang van liet jaar 1909. lil deze jaren bestond eigen aangifte met ambtslialven aanslag. Van 1911 tot en met 1918 bestond uitsluitend ambtshalve aanslag. Van 1919 af bestaat eigen aangifte. 1 van het belastbaar inkomen en zoo dit hooger is dan f 10Ó0,—1 van f 1000,— benevens 2 °/0 van het bedrag waarmede het f 1000, te boven gaat. Bijlage O. 45 Aantal aan* geslagenen. Vermeerdering of vermindering van Hoofdver- blijvers. Forensen. li - I Totaal. het zuiver inkomen. het belastbaar inkomen. de bruto belasting. het aantal aange- slage- nen. 2S15 19,2834, - meer meer meer meer 3026 26 3052 f 254307 1 f 230082 f 7068 91 218 meer meer minder meer 3117 35 3152 - 155520, - 99827 9291 30 100 meer meer minder meer 3544 47 3591 - 982138 - 510262 11622 40 439 meer meer meer meer 3834 423876 - 351110 - 210702 - 47202 43 285 meer meer meer meer 4061 554116 - 214110 - 197842 14256 15 240 meei meer minder meer 4308 51 4359 - 442065 - 317795 636 41 243 meer meer meer minder 4290 47 4337 - 167790 - 177135 9585 31 22 meer meer meer minder 4261 46 4307 - 211870 - 217150 - 48121 62 30 meer meer minder meer 4291 58 4349 - 580440 - 564355 80 52 42 meer meer meer meer 4552 54 4606 1095535 - 970710 - 58588 56 257 meer meer meer meer 4819 75 4894 - 1881390 - 1669365 - 115441 36 288 meer meer meer meer 5780 131'5911 - 1762950 1- 1494200 - 250458 80 1017 O to cc O cc cc i i 1 1

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1920 | | pagina 277