Staat VU. SSO Bijlage O. 42 Kohieren. (Dienst 1919). T otaal bedrag der belasting. II Zuivere opbrengst der belasting op 17 Aug. 1921). Opmer kingen. Primitief 1ste Suppletoir 2de 3de 4de f 338649 - 11460 - 11775 1901 - 3438 90 17 60 84 89 f 355651,745 Het 5de suppletoir is eerst vastge steld den 21 sten Febr. 1921 en be vat slechts een foren senaanslag. Forensen - 17937 63 Totaal f 385164 03 Bijlage O. 43 OVERZICHT van de opbrengst der plaatselijke Inkomstenbelasting over de jaren 1908 tot en met 1920. 5de

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1920 | | pagina 276