te ttötlBg S'ótf GEMEENTE ZUTPHEN. OVERZICHT Bijlage N«. Bijlage O. NAAR HET INKOMEN over 1920. (Met enkele gegevens over vorige jaren). VAN DE

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1920 | | pagina 255