e? Bijlage I. 20 p. Dienstboden-Cursus in koken. De cursus 1919/20 eindigde met 8 leerlingen. De lessen, die in Januari niet konden worden gegeven wegens de hooge waterstand, werden in April ingehaald. Voor de nieuwe cursus gaven zich op 28 leerlingen, waaronder veel onderwijzeressen, zoodat de cursus in tweeën werd gesplitst. 't Leerplan bleef ongewijzigd. Mej. K e y z e r gaf de lessen. q. Dienstboden-Cursus in huishoudkunde. In 't vorige jaar werd deze cursus niet gegeven wegens gebrek aan leerlingen. Met October meldden zich 5 leerlingen aan voor de nieuwe cursus, 2 vertrokken tusschentijds, zoodat op 31 December met 3 leerlingen gewerkt werd. De lessen werden gegeven door Mej. Cats. r. Cursus in Koken voor pupillen van het Burgerweeshuis. Met 1 Januari werden 4 nieuwe leerlingen door het Burgerweeshuis opgegeven. Een is in Juli vertrokken wegens plaatsing op een kantoor. Drie ontvingen 31 December een verklaring van voldoende vorderingen. Voor de nieuwe cursus in 1921 meldden zich 6 leer lingen aan. De lessen werden gegeven door Mej. K e y z e r. Bijlage I. 21 s. Cursus in strijken voor pupillen van het Burgerweeshuis. Met 1 April eindigde de cursus 1919/20 met 4 leer lingen. Aan 3 daarvan kon een verklaring van voldoende vorderingen worden uitgereikt. De nieuwe cursus begon met 5 leerlingen waarvan een in Juli vertrok wegens plaatsing op een kantoor. De lessen werden gegeven door Mej. T i d e m a n. t. Den cursus in koken voor leerlingen van het Gemeentelijk Herhalingsonderwijs. Van 1 Januari—1 April hadden 8 leerlingen van het 2e jaar kookles. Aan 't le jaar werden geen kooklessen gegeven, wegens gebrek aan leerkracht. Vanaf October werd kookles gegeven aan 28 leer lingen (in twee groepen) van het 2e leerjaar. De leerlingen van het eerste leerjaar zullen wegens gebrek aan ruimte van 1 April 1 October 1921 hun kooklessen ontvangen. Tot September werden de lessen gegeven door Mej. v. Lessen, daarna door Mej. v. d. W o e r d. u. Cursus in strijken voor leerlingen van het Gemeentelijk Herhalingsonderwijs. Van 1 Januari—1 April hadden 24 leerlipgen van het le jaar (in 2 groepen) en 9 leerlingen van het 2e jaar les in strijken. Aan 13 leerlingen van het le jaar werd wegens gebrek aan leerkracht de strijkles in de zomer gegeven.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1920 | | pagina 181