iw «5^5" Bijlage Leetfijd der leer lingen. Woon plaats. Verzuim. Bijzon derheden. 2 in de 2e en 3 in de 3e klasse. In de afdeeling elec- triciens 9 in de 3e en 4 in de 4e klasse. In de afdeeling behangen en sloffeeren 2 in de le, 1 in de 2e, 2 in de 3e en 2 in de 4e klasse. Totaal 121 leerlingen. De leerlingen hadden een leeftijd als volgt: 18 van 12 en 13 jaar. 66 van 14 en 15 jaar, 23 van 16 en 17 jaar en 14 van 18 jaar en ouder. Van de ouders en verzorgers behooren 62 tot de ambachtslieden, 12 zijn winkeliers of kooplieden, 1 bouwkundige, 1 beeldhouwer, 22 landbouwers of ar beiders, en 23 zijn ambtenaren. Van buiten Zutphen komen 58 leerlingen, n.l. 11 uit Warnsveid, 1 uit Voorst, 1 uit Laren, 1 uit Diepenheim, 12 uit Gorssel, 5 uit Lochc-m, 1 uit Dieren, 7 uit Brummen, 2 uit Steenderen, 1 uit Goor, 4 uit Ruurlo, 8 uit Vorden, 2 uit Borculo, 2 uit Barchem. Voor godsdienstplichten en catechesaties wordt steeds vrij gegeven. Willekeurig verzuim komt slechts een enkele maal voor en over het algemeen is het gedrag gunstig. De lieer J. Koop mans behaalde de akte middel baar teekenen Mf. De heer W. Balvers bleef tijde lijk aangesteld. In de meubelmakerij is assistentie verleend door den heer D. Z u u r i n g, die helaas plotseling overleed. In hem verliezen wij een kundig vakman, steeds bereid bij ziekte of ontstentenis in te vallen en te assisteeren. Met 1 September trad de heer J. Buys in tijdelijken dienst. De heer G. R u b i n g h moest gedurende de zomer maanden in het Ziekenhuis te Groningen behandeld Bijlage I. 5 worden voor een beleediging aan het linkeroog. In dien tijd hebben de heeren Remmelink en Ba rend sen, de laatste oud-leerling van de school assistentie verleend. Met het onderhoud aan het gebouw wordt geregeld voortgegaan. Zooveel mogelijk wordt alles met de leerlingen uitgevoerd, evenals ook de aanmaak en het herstel van het meubilair daarmee plaats heeft. De toestand van de bankwerkerij en de werkplaats voor de electriciens is nog dezelfde, echter zijn plannen voor uitbreiding in voorbereiding. Een overzicht van de leerlingen die in 1918 de school verlieten is aan dit verslag toegevoegd.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1920 | | pagina 173