Bijlage E. 14 Onderwijzeressen Harbach, J. G. H.Nh., V. en O. Brinkman, G. M.Fr., Nh. Bilderbeek, J.Ha., Fr., Ht., Nil., V. en O. Ordelman, J. H.Nh. Aan Mej. G. M. Brinkman werd van 28 Februari tot 26 Juli verlof verleend wegens ziekte. Gedurende dien tijd was tijdelijk Mej. C. A. K 1 a r e n werkzaam. De Heer G. W. V i s vertrok 22 Juli als onderwijzer naar Ned. Mettray en 1 September trad in zijn plaats in functie de heer D. J. Bezaan. Deze vacature werd van 26 Juli1 September tijdelijk waargenomen door Mej. C. A. Klaren. Den 11 October werd aan den heer J. H. Zorn een ziekteverlof verleend van 4 maanden. Voor zijne vervanging trad den 20en October als tijdelijk in functie de Heer J. M. El men horst Westerman, onderwijzer te Apeldoorn. School F. Hoofd Gijmink, G. Ha., V. en O., Landb. Onderwijzers Pen, H Ha., V. en O. van Keulen, A. G. M.Ha., V. en O. Hoevers, F.Ha., V. en O. Hendriks, P.V. en O. Bijlage E. 15 Onderwijzeressen Wieringav. d. Veen, H. A.V. en O., Nh. Koning, M. V. en O., Nh. Mellink-Salemink, H. A. Nh., Frh. Mevr. H. A. W i e r i n g a-v a n der Veen trad 1 Juni 1920 in functie in de plaats van Mej. G. T h o n, waarvoor Mej. M. H. B e s 1 i n g tijdelijk was aan gesteld en Mevr. H. G. Remmelin kH a s s i n k werd vervangen door Mej. M. Koning, die ook 1 Juni 1920 in functie traddaarvoor was tijdelijk R. O 11 e n aangesteld. School G. Hoofd Klaren, A. K.Ha., Fr., V. en O. Onderwijzers van der Woude, W.Ha., Fr., Gymn., V. en O. Eskes, W. O.; Ha., Fr., Eng., V. en O. Meilink, A.V. en O., Boekh. M. O. Nijenhuis, G. J. A. Roozendaal, A.Ha., Fr., Hgd., V. en O., Eng. L. O. en M. O. A. Westerweel, J. G.V. en O. Onderwijzeressen Kamm, H. E.Fr., V. en O., Nh. Kuiper, J. G.Ha., Eng., V. en O., Nh. Lenderink, M. H. C.V. en O., Nh.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1920 | | pagina 156