DEN TOESTAND VERSLAG Burgemeester en Wethouders GEMEENTE ZUTPHEN, over het jaar 1918, DOOR DEN RAAD DIER GEMEENTE volgens Art. 182 der Gemeentewet AANGEBODEN. «JSfeCj Druk van W. C. Wakleven, Beuker..;raat 63, Zuiphen VAN DER

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1918 | | pagina 1