DEN TOESTAND m VERSLAG 1 k I M 1 i i i i i i GEMEENTE ZUTPHEN, Burgemeester en Wethouders tw? 1 i i M i m i i i i i a - VAN - -- - DER - over het jaar 1917, DOOR mm wm DEN RAAD DIER GEMEENTE - volgens Art. 182 der Gemeentewet - - AANGEBODEN. - - 5r\I/s - Druk van W. C. Wansleven, Beukerstraat 63, Zutphen. HP

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1917 | | pagina 1