/£L Va v Gemeente ZUTPHEN, Burgemeester en Wethouders - y VAN DER over het jaar 1911, DOOR DEN RAAD DIER GEMEENTE volgens art. 182 der Gemeentewet AANGEBODEN. Druk van W. C. Wansleven, Zutphen.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1911 | | pagina 1