DEN TOESTAND G e in cente 10 T P H1N, Burgemeester en Wethouders volgens Art. 132 der Gemeentewet AANGEBODEN. over het jaar 1910. DEN RAAD DIER GEMEENTE VANSLEVEN, DOOR

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1910 | | pagina 1