DEN TOESTAND VERSLAG Burgemeester er. Wethouders over het jaar 1906, DEN RAAD DIER GEMEENTE volgens Art. 182 der Gemeentewet AANGEBODEN. Druk van W. C. Wansleven, Zutphen. VAN DER DOOR

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1909 | | pagina 1