Burgemeester en Wethouders DOOR DEN RAAD DIER GEMEENTE volgens Art. 182 der Gemeentewet AANGEBODEN. Druk van W. C. Wansleven, Zutphen %d)^ toXs^%Xsyö

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1908 | | pagina 1