Burgemeester en Wethouders WanslevenZutplicn DEN RAAD DIER GEMEENTE volgens Art. 182 der Gemeentewet AANGEBODEN WanslevenZutplicn Druk van W. C. VAN DOOR

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1907 | | pagina 1