DEN TOESTAND ven jjEMEFNTE ^UTPHEN, OVER HET JAAR 1904. BURGEMEESTER en WETHOUDERS DEN EAAD DIER GEMEENTE VOLGENS ART. 182 EER GEMEENTEWET VAN DER DOOR

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1904 | | pagina 1