I Gemeente ZUTPHEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS I VAN DER door volgens art. 182 der Gemeentewet J. SPRUIJT Co., ZUTPHEN

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1894 | | pagina 1