BURGEMEESTER eii WETHOUDERS DER DOOR den Ruud dier Gemeente volgens art. 182 der Gemeentewet, Snelpersdruk van W. C. Wansleven, te Zutplieu. 18 9 1.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1890 | | pagina 1