DEN TOESTAND jjEMEENTE ^ZuTPHEN OVER HET JAAR 188 4. BURGEMEESTER en WETHOUDERS den Raad dier Gemeente AANGEBODEN. DEK DOOR volgens Art. 182 der Gemeente-wet, Snelpersdruk van W. C. WANSLEVEN te Zut.phcn.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1884 | | pagina 1