DEN TOESTAND Burgemeester en Wethouders VERSLAS GEMEENTE ZUTPHEN OVER HET JAAR 1880, DEN RAAD DIER GEMEENTE volgens Art. 182 der Gemeente-Wet, AANGEBODEN. J. H. A. WANSLEVEN ZOON. VAN DER DOOR ZUTPHEN, 1881.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1880 | | pagina 1