f N X v I BEN TOESTAND x s i Burgemeester en Wethouders Vy ?sa®LAG GEMEENTE ZUTPHEN OVER HET JAAR 1878, AANGEBODEN. 1 1 VAN DER DOOR DEN RAAD DIER GEMEENTE volgons art. 182 der Gemeente-wet Meggste Zl'ÏPHtN, J. H. A. WANSLEVEN ZOON. 1879.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1878 | | pagina 1