DEN TOESTAND urgenuester en fcOetljouftcrs VERSLAG GEMEENTE ZUTPHEN OVER HET JAAR 1873 DEN RAAD DIER GEMEENTE, volgens art. 182 der gemeeutc-wet, AANGEBODEN. ZUTPHEN A. E. C. van SOMEREN 1874. VAN DER DOOR

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1873 | | pagina 1