yj// DEN TOESTAND VERSLAG 6urgemee$ter en tDetfjoutrers GEMEENTE ZUTPHEN OVER HET JAAR 1871, DEN RAAD DIER GEMEENTE, volgens art. 182 der wet van den 29 Junij 1851, StaatsM. No. 85, AANGEBODEN. ZUTPHEN, A. E. C. van SOMEREN. 1872. VAN DER DOOR

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1871 | | pagina 1