DEN TOESTAND VERSLAG ÖurgemmUr ert tt)*?tf)0uöcr$ GEMEENTE ZUTPHEN OVER HET JAAR 1870, DEN RAAD DIER GEMEENTE, volgons art, 182 der wet van den 29 Junij 1851Staatsbl. No. 85 AANGEBODEN. ZUTPHEN, A. E. C. van SOMEREN. VAN DER DOOR

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1870 | | pagina 1