f S>£f DEN TOESTAND VERSLAG burgemeester rtt l\)etl)outier$ GEMEENTE ZUTPHEN OVER HET JAAR 1869, I I DEN RAAD DIER GEMEENTE, volgens art. 18'2 der gemeente-wet, A A N G E B O D E NT. ZUTPHEN, A. E. C. van- SOMEREN. VAN DER DOOR

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1869 | | pagina 1