UITVOERIG en BEREDENEER» VERSLAG van den toestand der Gemeente Zntphen (Art. 18® der Gemeente wet) over het jaar 1851. 94 21 207 HOOFDSTUK I. Xioop der bevolking' gedurende liet ufgeloopen jaar. Wettig gedomicilieerde bevolking 12106 Vermeerdering door geboorte en vestiging in de gemeente 855 Vermindering door sterfte en ver- trek uit de gemeente?50 Wettige bevolking op 31 Decemb. 5770 - 6451 - 12229 Feitelijke 6029 - 6738 - 12767 Getal personen behoorende tot de land- en zeemagt Bevolking der gevangenis Gestichten voor krankzinnigen Personen uit de gemeente vertrok ken naar de overzeesche be zittingen HOOFDSTUK II. Verkiezingen der gemeente-besturen. Getal kiezers van leden der tweede kamer van de Staten Generaal Idem van de Provinciale Staten488 Idem van den Raad69® CSemeente-bestuur. a. De Raad bestaat uit 15 Leden, zijnde de Hee- ren G. P. C. Baron vak Heeckerek Mr. M. J. vak Löbek Sels Graaf O. L. vak Limburg Stirum, Mr. II. J. Thooft, F. C. Colekbrakder Jonkh. Mr. P. N. Qhar- ],es vak Ufford, G. J. Roosegaarde, N. T. J. vak de Kasteele, J. P. Hasselo, Jonkh. H. A. D. Coekek Minnet. Vrouwel.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1851 | | pagina 1