HG Land van Lochem 22 Station Laren Jaargang 14 no. 2, juli 2015 Redactie Bert Brand Cees Derlagen CeesJan Frank en Dinie Frank-Laar Hendrik Schuring Larense Heuvel Werkgroep CeesJan Frank 3 Van de redactie 4 Van de bestuurstafel 5 Albert Meuleman, een bijzonder mens 8 Meester Heuvel verliefd 13 Schildersbedrijven Van der Wal 18 Biografie dr. E.G. Huender Veldmaat LOCHEM LAKEN BARCHEM Colofon Land van Lochem verschijnt 3x per jaar en is een uitgave van het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem. Opgericht 4 maart 2002. Redactie Cees Derlagen CeesJan Frank Arie Lievestro Eddo Siebelink Acquisitie Johan Kelhout Verspreiding Land van Lochem wordt verspreid onder de leden van het Historisch Genootschap en zijn relaties. Losse nummers zijn te koop in Lochem bij Lovink, Bruna en Primera. In Laren bij Plusmarkt Beuzel en in Barchem bij Supermarkt Attent. Redactie-adres Beusekamplaan 30 7241 HC Lochem 0573-250536 redactie@hglochem.nl Kopij Bijdragen voor het Land van Lochem kunnen worden toegezonden aan de redactie op bovenvermeld adres. De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopij indien deze te uitgebreid is om in één keer te plaatsen in gedeelten te publiceren. Overname van artikelen - geheel of gedeeltelijk - alleen na schriftelijke toestemming van de redactie en/of de auteurs, en met bronvermelding. ISSN 1570-2529 Documentatiecentrum en Expositieruimte Q_ Runmolenlaan 23, 7241 VE Lochem - 0573-251128

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Land van Lochem | 2015 | | pagina 1