HG Land van Lochem 3 4 5 15 19 21 25 Van de redactie En toen het vrede was Jaargang 14 no. 1, maart 2015 Redactie Bert Brand Van de bestuurstafel W. Olijslag Ernst Marsman Oude verhalen mogen niet sterven Gerrit Ligterink Herinneringen aan mijn oorlogsjaren in Lochem CeesJan Frank De villa van architect Jaco bus Hellendoorn Bestuur Jaarverslag 2014 Veldmaat LOCHEM LAKEN BARCHEM Colofon Land van Lochem verschijnt 3x per jaar en is een uitgave van het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem. Opgericht 4 maart 2002. Redactie Cees Derlagen CeesJan Frank Arie Lievestro Eddo Siebelink Acquisitie Johan Kelhout Verspreiding Land van Lochem wordt verspreid onder de leden van het Historisch Genootschap en zijn relaties. Losse nummers zijn te koop in Lochem bij Lovink en Bruna. In Laren bij Plusmarkt Beuzel en in Barchem bij Supermarkt Attent. Redactie-adres Beusekamplaan 30 7241 HC Lochem 0573-250536 redactie@hglochem.nl Kopij Bijdragen voor het Land van Lochem kunnen worden toegezonden aan de redactie op bovenvermeld adres. De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopij indien deze te uitgebreid is om in één keer te plaatsen in gedeelten te publiceren. Overname van artikelen - geheel of gedeeltelijk - alleen na schriftelijke toestemming van de redactie en/of de auteurs, en met bronvermelding. ISSN 1570-2529 Documentatiecentrum en bibliotheek Runmolenlaan 23, 7241 VE Lochem - 0573-251128

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Land van Lochem | 2015 | | pagina 1