HG Land van Lochem Jaargang 9 no. 3, november 2010 ISSN 1570-2529 3 Van de redactie 4 Van de bestuurstafel 5 Karolingische erven in Laren 8 Open Monumentendag 2010 10 De erve Ligtenberg te Barchem 12 Hartelijke groeten uit Lochem (15) 14 Het Lochemse bodemarchief toeganke lijk gemaakt 15 Gradus ten Pas, schilder van Lochem en Apeldoorn 28 Dagboek van de Lochemse publiciste en feministe Frederike van Uildriks is in boekvorm verschenen Wout Klein 29 De historrische canon van de gemeente Lochem BEZOEKERSCENTRUM VELDMAAT Voor bezoek gesloten van: Vrijdag 17 decmber 2010 tot en met Maandag 3 januari 2011 1 LOCHEM LAREN BARCHEM Colofon Land van Lochem verschijnt 3x per jaar en is een uitgave van het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem. Opgericht 4 maart 2002. Redactie C.J.P.B. Frank J. Kelhout A. Lievestro Acquisitie B. Frank Verspreiding Land van Lochem wordt verspreid onder de leden van het Historisch Genootschap en zijn relaties. Losse nummers zijn te koop in Lochem bij de boekhandels Lovink en Bruna. In Laren bij Plusmarkt Beuzel en in Barchem bij Supermarkt Attent. Redactie-adres H. Postelweg 14 A 7241 EN Lochem 0573-253154 henny_kelhout@hetnet.nl Kopij Bijdragen voor het Land van Lochem kunnen worden toegezonden aan de redactie op bovenvermeld adres. De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopij indien deze te uitgebreid is om in één keer te plaatsen in gedeelten te publiceren. Overname van artikelen - geheel of gedeeltelijk - alleen na schriftelijke toestemming van de redactie en/of de auteurs, en met bronvermelding. Redactie Bert Brand Jan Kleinen Redactie Rob Lichtenberg CeesJan Frank Redactie Eddy ter Braak Redactie Land van Lochem 2010 nr. 3

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Land van Lochem | 2010 | | pagina 1