Land van Lochem Jaargang 9 no. 1, maart 2010 H. Postelweg 14 A 7241 EN Lochem 0573-253154 henny_kelhout@hetnet.nl ISSN 1570-2529 1 Colofon Land van Lochem verschijnt 3x per jaar en is een uitgave van het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem. Opgericht 4 maart 2002. Redactie C.J.P.B. Frank M. Haitink J. Kelhout A. Lievestro Acquisitie B. Frank Verspreiding Land van Lochem wordt verspreid onder de leden van het Historisch Genootschap en zijn relaties. Losse nummers zijn te koop in Lochem bij boekhandel Lovink en de VVV en in Laren bij Plusmarkt Beuzel. Redactie-adres Kopij Bijdragen voor het Land van Lochem kunnen worden toegezonden aan de redactie op bovenvermeld adres. De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopij indien deze te uitgebreid is om in één keer te plaatsen in gedeelten te publiceren. Overname van artikelen - geheel of gedeeltelijk - alleen na schriftelijke toestemming van de redactie en/of de auteurs, en met bronvermelding. Redactie 3 Van de redactie Bert Brand 4 Van de bestuurstafel Peter W. Nieuwenhuis 6 Den Vaderlant ghetrouwe CeesJan Frank 10 Hartelijke groeten uit Lochem (14) CeesJan Frank 12 Soldatenleed? Gerrit Perfors 13 Veldtocht van Spinola CeesJan Frank 17 Restanten van vakwerkmuur in de Molenstraat Redactie 20 Gaat u een lichtje op? dr. Everhard Jans 21 Lente, zomer- en herfstfeesten III Herman Beumer 27 Vliegtuigen boven Lochem Redactie 28 Nieuwe aanwinsten Het Loo Land van Lochem 2010 nr. 1

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Land van Lochem | 2010 | | pagina 1