HG Land van Lochem Jaargang 3 no. 1, maart 2004 ISSN 1570-2529 3 Van de redactie 4 Hoera, een drieling 10 Lost Johannes van Lochem de wijnroof van 1499 op? 13 De kadastrale atlas 14 De Bijzondere Vrijwillige Landstorm 16 Over boerderij - en veldnamen 19 Van de bestuurstafel 20 Lochemse steenkool 22 95 jaar Advendo (slot) 34 Reactie op Boekensignalement 35 Boekenverkoop voor de leden 36 Het Lochemse postkantoor 39 Boekensignalement 40 Oproep aan de lezers LOCHEM LAKEN BARCHEM Colofon Land van Lochem verschijnt 3x per jaar en is een uitgave van het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem. Opgericht 4 maart 2002. Redactie A.M.G. de Boer J. Brouwer C.J.P.B. Frank R.G. Kes A. Lievestro Acquisitie B. Frank F. Kappert Verspreiding Land van Lochem wordt verspreid onder de leden van het Historisch Genootschap en zijn relaties. Losse nummers zijn te koop in Lochem bij de boekhandels Lovink en Bruna en in Laren bij Plusmarkt Beuzel. Redactie-adres Pr.Willem Alexanderlaan 5 7241 GH LOCHEM (0573) 25 28 18 transkes@open.net Kopij Bijdragen voor het Land van Lochem kunnen worden toegezonden aan de redactie op bovenvermeld adres. De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopij indien deze te uitgebreid is om in één keer te plaatsen in gedeelten te publiceren. Overname van artikelen - geheel of gedeeltelijk - alleen na schriftelijke toestemming van de redactie en/of de auteurs, en met bronvermelding. Redactie Feike Reitsma en Frans Steijnen Feike Reitsma Gerrit Perfors Wim Nijman en Jan Brouwer Lex Schaars Henriëtte Marsman-Slot Arjen Dieperink Bertus Frank Loes H. Maas Jan de Vries Arjen Dieperink CeesJan Frank E. H. ter Braak Openingstijden voor bezoek van werkruimten: Op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur op de boerderij. Elke eerste dinsdagavond van de maand in de kelders van de Openbare Bibliotheek van 19.00 tot 20.30 uur. Op woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 in de kelders van de Openbare Bibliotheek. Land van Lochem 2004 nr. 1 1

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Land van Lochem | 2004 | | pagina 1