Gemeente Warnsveld Belangrijke adressen Rijksstraatweg 65. Geopend maandag tot en met vrijdag van 8.30—12.30 uur. Zaterdags van 9.00—10.00 uur (uitsluitend burgerlijke stand). Telefoon 06750 - 4447 -4448 Politiebureau: Rijkspolitie, Groep Vorden, Post Warnsveld, Rijksstraatweg 65, tel. 3388. Postcdt: Bonendaalseweg 20, tel. 4277. Wachtmr le kl. J. W. Derksen, Hofweg 13, tel. 3176. Wachtmr le kl. M. Kafriphuis, Bonendaalse weg 31, tel. 4020. Wachtmr le kl. W. Eeninkwinkel, Verzets- laan 11, tel. 4855. Wachtmr le kl. H. Z. Jansen, Dorskamp 1 BRANDWEER Brandmelding bij: Bosheide, E. J. K. C. van Telefoon 4166 Velders, G. Telefoon 4185 Nossent, J. H. Telefoon 3428 Brokken, A. J. Telefoon 3658 Baanders, A. J. Telefoon 4184 Harmsen, W. H. Telefoon 4158 Derksen, G. J. H. Telefoon 3729 Gemeentehuis Telefoon 4447 en 4448 POSTKANTOOR Geopend: Maandag tot en met vrijdag van 9.00—12.30, 14.00—15.30 en 17.30—18.30 uur voor alle handelingen. Zaterdag van 9.00—10.30 uur, uitsluitend voor spoedbehandelingen en verkoop post zegels. Waller, Dr. H. J., Nieuweweg 1, telefoon 3277. Thate, J. B., Rijksstraatweg 71, telefoon 3766 KERKEN N. H. Kerk Warnsveld: Ds. H. Y. Talens, Bergkampweg, tel. 3637. Ds. P. H. Borgex-S, Laan 1940-'45 nr. 22, te lefoon 5828. N. H. Kerk te Wichmond: Ds. C. Fortgens, Dorpsstraat 18, Wichmond, telefoon 06754 - 497. R.K. Kerk te Vierakker: Pastoor P. Kok, Vierakkersestraatweg 33, te lefoon 06754 - 286. VERENIGING VOOR ZIEKENVERPLEGING „HET GROENE KRUIS" Wijkgebouw Laan 1940-*45 no. 1, telefoon 2079. Voorzitter :J. Laman, Bonendaalseweg 37. Secretaris: P. Gerrits, Vordensebinn.weg 25 Penningm.: P. Strubbe, Oranjelaan 20 Wijkverpleegsters: Zuster G. H. Lubbers, Laan 1940-'45 no. 1. Zuster A. Carmiggelt, Peppelenweg 2 (tuinhuisje). Spreekuur wijkverpleegsters en voor uitlenen van verplegingsartikelen 9 oo—9.30 en 18.00—18.30 uur. Zaterdagavond en zondag geen spreekuur. Spreekuur vroedvrouwen: Wijkgebouw: Mej. S. Rombach donderdags van 10.00—11.00 uur (om de 14 dagen). Mej. J. C. van Donk dinsdags van 10.00 11.00 uur (om de 14 dagen). Consultatiebureau voor zuigelingen: Wijkgebouw. Dr. J. B. Thate woensdagmid dags om de 14 dagen van 2.004.00 uur. Dr. H. J. Waller donderdagmiddags om de 14 dagen van 2.00—4.00 uur. Wichmond. Zuigelingen Consultatie Bureau in Café Krijt: Dr. Verhage-Heemstra, 2e en 4e dinsdag van iedere maand. Aartsen, L. van, Bergkampweg 30, Warnsveld, telefoon 4440. Kleuterconsultatiebureau Wijkgebouw: Dr. S. de Neeling-Boeke, le en 3e dinsdag van de maand van 2.00—4.30 uur.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1963 | | pagina 69