A. WIERTS H. Wisseborn Wegel, A., slager, Sprongstraat 11 Weijel, C., veehandelaar, Sprongstraat 9 Weijel, L., winkelier textiel, Sprongstraat la YVeijenberg, B., stratenmaker, Achterhoven 42 YVeijenberg, G., magazijnmeester, Spoordijkstr. 5a YVeijenberg. G., chauffeur, Achterhoven 1 YY'eijenberg, H., koopman, Laarstraat 110 YVeijenberg, J., stratenmaker, Melatensteeg 40 YVeijenberg. J. A., zonder, Borrostraat 24 YVeijenberg, J. J., drukker, M. H. Trompstraat 45 YVeijenberg, J. R., zonder, Achterhoven 42 YVeijenberg, R., stratenmaker, O. Kanonsdijk 80 WeijkampHulsbosch, Wed. C. M., zonder, Weg naar Voorst 162 Wezel, C. T. van, dameskapper, Markt 22 YVibbels, H. YV. R., zonder, Geweldigershoek 39 YVibier, K., grondwerker, Markt 94 YVichers, F. R.. magazijnbediende, Nieuwstad 57 Wichers. H. J.. chauffeur, Deventerweg 42 Wichers, H. J.. orderafwerker, Hellenraetplein 9 YVichgers, G., gemeentearb., Emmerikseweg 89 YVichgers, G. J. F., landbouwer, Dieserstraat 68 Wichgers! H. J., gemeentearb., v. d. Vegtestr. 68 Wichgers. H. J.. landbouwer, Lievevrouwenstr 7 Wichgers, H. J., plasticverwerker, Groenest. 12d YVidt, A. J. J. de, zonder, Coehoornsingel 5 YViecherink. H. E., huishoudster, Borrostraat 11 Wiebenga, A. C., onderwijzeres, Prins Bernhard- laan 65bov. YViegman, B., hulp i. d. huish., Kapperallee 55 Wiegman, F., landbouwer, Kapperallee 55 YViegman, G., landbouwer, Kapperallee 55 Wiekart, W. C., zonder, Berkelsingel 38 Wieken J. H. A. A., vertegenw., Badhuisweg 4 Wiekenkamp—Schutter, Wed. W., zonder, Warns- veldseweg 28bov. YViekens, H. O., bankwerker, Praebsterkamp 32 Wiekens, S., chemisch bediende, Elshorststraat 5 Wielen. J. H. T. van der, ass. accountant, Page- matestraat 12 Wielen, W. van der, rector sted. lyceum, Deven terweg 36 Wielenga, H., doktersassistente, Laarstraat 8 bov. Wielenga, J., kantoorbediende, IJsselkade 14a Wielhouwer—van Tongeren, Wed. C. C. H., zon der, Schimmelpennincklaan 21 YViemelink, B., werkster, Groenesteeg 30 Wiemelink, B. M., schilder, Buitensingel 96 Wiemelink, G., verpleegster, Coehoornsingel 3 Wiemelink, G. J., zonder, Groenesteeg 30 YViemelink, H., fabrieksarbeider, Halterstraat 18a Wiemelink, L., betonijzervlechter, Norenburger straat 20 Wiemelink, L. J., zonder, Berkelsingel 38 Wiemer. G. J., boekdrukker, Appelstraat 22 Wiemer, H.. kruidenier, Markt 11 Wiemer, H. J., kantoorbediende, Markt 11 Wientjes, F. W., pianohandelaar en -stemmer, Beukerstraat 64 Wierda, C. A., verpleegster, Alb. Cuijpstraat 2 Wierik, H. J. H. te, pensionhoudster, Coehoorn singel 124 Wieringa, J. R. A., perser, Akkerstraat 31 Wieringa, B. L., kantoorbediende, Hoornwerk 10 Wieringa, H. H., lerares N.O., Deventerweg 102 Wieringa, L. P., monteur, Talmastraat 39 YVieringa—Tromp, Wed. T., zonder, Hoornwerk 10 Wiersma, F. M., ambt. Rijksbel., Mackaystr. 23 Wiersma, S. J., chauffeur, Emmerikseweg 31 YVierts, A., winkelier, Norenburgerstraat 30 YViertsKarreman, Wed. D., logementhoudster, Halterstraat 9 Speciaalzaak in SPEELGOED Marklin en Trix treinen MARKT 51 TELEFOON 4489 Wieten, H. C., winkelier muziekhandel, Deventer weg 157 Wieten, J., koopman lederwaren, Oude Wand 2 Wieten, J. M. C., winkelier, Oude Wand 2 Wiggen, H. van, religieuse, Geweldigershoek 39 Wigman, A., caféhouder-winkelier, Weg naar Voorst 32 Wigman, B. H. J., onderwijzer, Pelikaanstraat i Wigman', J. H., winkelier, Markt 42 VOOR SPEELGOEDEREN is het beste adres HET SPEELGOEDPALEIS GEZ. WIGMAN MARKT 42 Telefoon 2369 bij de Wijnhuistoren Wigman-Snickers, Wed. M. L. H., zonder, Peli kaanstraat 3 Wilbrink, A., bakker, Melatensteeg 45 Wilbrink, A. J., chauffeur. Wambuisstraat 17 Wilbrink, H. melkbezorger, Marsweg 29 Wild, A. C. de, meesterkn. jeugdgev., v. Hogen- dorpstraat 9 Wild, E. W. de, zonder, Geweldigershoek 39 Wild, G. J. de, timmerman, Vijfmorgenstraat 20 Wild', H. C. H. de, houtbewerker, Melatensteeg 44 Wild', J. F. de, zonder, Donkeresteeg 14 Wild W. J. de, schoenmaker, Emmerikseweg 11 Wilde—Harps, Wed. B. C. de, zonder, Molenweg 31 bov. Wilde, H. A. de, stationschef GTW, Slindewater- Wilde, H. B. A. de, militair, J. v. Oldenbarneveld- straat 21 Wilde, H. D. de, Motor- en rijwielhandelaar, Laarstraat 72 1C Wilde, J. D. de, boekbinder, Ruysdaelstraat 15 Wilde, W. J. de, boekhouder. Vijfmorgenstr. 64 Wildeboer, A., magazijnbed., Molengracht 16 WildeboerGötz, Wed. F. H„ zonder. Molen- gracht 16 no Wildeman, J., vertegenw., Stationsplein 93 Wildenberg, J. A. C„ drogiste, Spittaalstraat 10 Wildering, G„ wagenmeester NS, Dr. de Visser- straat 13 Wilderink—Brinker, Wed. A. W. M., zonder, Thorbeckesingel 208 Wildervanck de Blécourt, B. G., advocaat en pro cureur, Jacob Damsingel 21 Wilgenhof—Schoolderman, Wed. D., zonder, Da Costastraat 34 ,,on Wilgenhof, G., ambt. gem. secretarie, Hellen- raetplein 10 Wilgenhof, H. F., gem. ambtenaar, Emmerikse weg 79 r, Wilke, E. H., wachtmeester KL, Alb. Cuypstr. 49 Wilkens, H. L., zonder, Deventerweg 183 Wilkes, B., machinevoerder, Slindewaterstraat 28 Wilkeshuis, K., onderwijzer, W. H. Vliegenstr. 11 Willems, D., stationsass. Ie kl. NS, Talmastr. 55 Willems, E. J. L., zonder, Molenweg 31 bov. Willems, F. H., lerares steno en typen, Rozen hoflaan 1 Willems, G. F., zonder, Rozenhoflaan 1 YVillems, G. F., kleermaker, Rozenhoflaan 1 Willems. G. H., directrice schoenhandel, Rem- brandtstraat 19 Willems, J. A., schoenmaker, van Houtenstr. 44 Willems, J. H., magazijnknecht, Heukestr. 12a Willems, J. M., zonder, Markt 87 YVillems, W. L., kleermaker, Rozenhoflaan 1 YVillemse, C. C. J., sportleider, Lammersstraat 6 Willemsen, A. L., zonder, Berkelsingel 7 Willemsen, B. H., zonder, Berkelkade 18 Willemsen, B. H., winkelchef, Tak v. Poortvliet- straat 30 Willemsen, C., vertegenw., Staringstraat 47 Willemsen, E. M., tuinder en veehouder, Weg naar Vier akker 20 WillemsenNijemeisland, Wed. F., zonder, Markt 90 Willemsen, F. J., slager, Hemonystraat 55 Willemsen, G. L., tuinman, Weg n. Vierakker 20 Willemsen, H. H., schilder, Waterstraat 12 Willemsen, H. L., los arbeider, Hoogestraatje 27 Willemsen, J., groentekweker en veehouder, Weg naar Vierakker 18 Willemsen, J., brood- en banketbakker, Turfstr. 4 Willemsen, J., zonder. Weg naar Vierakker 18 Willemsen, J. C., tractie opz. 2e kl. NS, Troel- stralaan 74 Willemsen, J. J., stenotypiste, Weg naar Vier akker 20 Willemsen, L. H., vertegenw., Lintelostraat 27 YVillemsen, P., zonder, Weg naar Vierakker 18 Willemsen, Th. J., bakker, Turfstraat 10 Willemsen, W. D., landbouwer, Vliegendijk 3 Willemsen, W. H., zonder, Pollaan 675 Willigv. d. Berg, Wed. A. H., zonder, Boompjes- wal 17 Wilmink, H. J. A., planter, Emmerikseweg 195 Wilt, J. A. van der, boterhandelaar, O. Kanons dijk 52 Wilten—Schaap, Wed. R. A., zonder, Nieuwst. 71 Wilten, W. A., winkelier, Nieuwstad 71 Wiltink, D. J., metselaar, Baankstraat 47 Wiltink, D. J., administrateur, Marsweg 39 Winkel, D. J. de, meubelfabrikant, van Dorth- straat 26 n Winkel, H. W. de, metselaar, Oude Touwbaan 8 Winkels—Hesselink, Wed. J. M., zonder, Kanons dijk 120 Winkels, G., assitent-accountant, Ruysdaelstr. 2 WinterSiersma, J. de, zonder, IJsselkade 3c Winterink, C., zonder, Hobbemakade 26 Winterink, C. A., stanzer, Walstraat 15 Winterink—Muil, Wed. G., zonder, Hellenraet- plein 27 Winterink, G. J., papierzetter, Molenweg 35 bov. Winterink, J. M., ijzerwerker, Marsweg 112 Winterink, J. W., perser, Marsweg 112 Winters, C., leraar, H. W. Vliegenstraat 27 Winters, J., chauffeur, Dr. Bosstraat 14 Winters, M., stoffeerder, Molenweg 16 Wintjes, A. W. J., naaister, Geweldigershoek 39 Wissebom, A., expediteur, Halterstraat 16a Wisseborn, B., automatensteller, Wolfelerstraat 5 YVissebom, B. J., zonder, Bolwerksweg 23 Wissebom, C. L., werkman le kl. Vijverlaan 6 Heeft U reeds kennis gemankt met onze moderne bruidsbouquetten, graf kransen en lakken Verder alle voorkomende bloemwerken sierpotien en vaasjet Laarstraat 59 - Telefoon 3901 Wisseborn, F. J., bloemist, Laarstraat 59 YVisseborn, G. A., stoker kleefst.fabr., Hoorn werk 16 Wisseborn, G. J., 11. machinist, Keppelstraat 9 Wisseborn, J., zonder, Dieserstraat 62 Wisseborn, J., fabrieksarb., Tjerk Hiddesstraat 3 Wisseborn, J. rangeerder NS, Weg naar Laren 64 Wisseborn, J. H., bloemist en tuinder, Laarstr. 59 Wisseborn, J. H., onderladingmeester NS, Prof. Piersonstraat 10 Wisseborn, J. H., gemeentearbeider, Norenbur gerstraat 18 Wisseborn, J. H., constructie-bankwerker, Weg naar Voorst 172 Wisseborn, J. W., zonder, Berkelsingel 106 Wisseborn, P. F., expeditieknecht, Ruysdaelstr. 34 Wisselink, H. J., kantoorbed., Cort v. d. Linden- straat 3 Wissels—Hendriks, Wed. D. J., zonder, Lunette- straat 36 Wissels, G., expediteur, Vijf morgenstraat 40 Wissels, H., chauffeur, Wambuisstraat 16 WissinkNieuwenhuizen, Wed. G., Kuiperstr. 14 YVissink, G., kantoorbediende, Ruysdaelstraat 3 Wissink, G. J., zonder, Tichelerstraat 1 Wissink, H. J., boekhouder-correspondent, Ti chelerstraat 1 Wissink, J.. corveeër, Pagematestraat 6 Wit, A. de, likeurstoker, Korte Hofstraat 12 Wit, C. de, expediteur, Tadamasingel 48 Wit, Ch. de, rijwielhersteller, Halterstraat 27a Wit, F. de, rijwielhersteller, Buitensingel 38 YVit, F. H. de, magazijnchef, IJsbaanstraat 12 Wit, G. W. de, arb. papierfabr., Donkeresteeg 60 Wit, J. de, zonder, Oude Kanonsdijk 17 YVit, J. de, voorman koelhuis, Dr. Wibautstr. 11 Wit, J. de, handzetter, Multatulistraat 6 Wit, J. de, glazenwasser, Halvemaanstraat 49 Wit, J. de, groothandelaar, Markt 56 Wit, J. L. de, Kapelaan, Martinetsingel 1 Wit', P. de, leraar, Oudewand 55 Wit, R. de, zonder, Molenweg 81 Wit, S. de, schoenmaker, Bornhovestraat 17 Wit, S. de, boekbinder, Tadamasingel 44 Wit, S. de, elektromonteur, Havenstraat 35a Wit, S. de, cartonnagebewerker, Slindewaterstr. 6 Wit, W. de, machinepakker, Lijnbaanstraat 22 YVitGerritsen, Wed. W. B. H. de, zonder, Markt 56 Withaar, K., hfdcontroleur A rijkbel., Hobbema- Withuis—ter Haar, Wed. A. C., zonder, Warns- veldseweg 56 boven

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1963 | | pagina 51