G. Joli. Heesen Harbach, D. J. P., zadelmaker, Overwelving 4 Harbach, M., zadelmaker, Pr. Bemhardlaan 61 Harberts, H. J., arb. Rijkswaterstaat, Pagemate- straat 47 Harders, Chr., rijksambt., Lintelostraat 48 HardeveldBosman, Wed. A. van, zonder, Don- keresteeg 47 Hardeveld, D. van, fabr.arbeider, Polsbroek 209 Hardeveld, F. C. van, slager, vleesw.fabr., v. Lim burg Stirumstraat 16 HardeveldScholten, Wed. H. W. van, zonder, Polsbroek 157 Hardeveld, J. van, kartonnagebew., Paapstraat 14 Hardeveld, L. G., perser, Laarstraat 55 Hardeveld, M. F., slager vleesw.fabr. Troelstra- laan 110 Hardeveld, Th. van, Afd.chef IJzerfabr., Valck- Hardeveld, W. A. van, cartonbew., Donkerest. 47 Haren, R. van, meester knecht, Pagematestr. 49 HarenBouwman, Wed. W. J. van, zonder, Weg naar Voorst 7a HarenbergHartman, Wed. A. H., zonder, Burg. Dijckmeesterweg 35a Harenberg, E. A., directeur N.V., Deventerw. 175 Harenberg, H. J., kantoorbed., Weg n. Laren 111 Harenberg, J., acc.assuradeur, Weg n. Laren 111 Harenberg, J., kantoorbed., Weg naar Laren 111 Harenberg, L., procuratiehouder, Deventerweg 46 Harenberg, R., dir. eierenexportbedr., Leeuwe riklaan 27 Harfterkamp. G. H. J., brugwachter, Paulus Pot terstraat 27 Harfterkamp, H. B., besteller PTT, Hellenraet- plein 37 Harfterkamp, H. E., onderw., Paulus Potterstr. 27 Harkei, G. ten, zonder, Geweldigershoek 39 Harkei, L. ten, kruidenier, Buitensingel 1 Harkema, B. W. J., chauffeur, Prof. Piersonstr. 53 Harmeien, B. W. G. van, filiaalchef, Laarstr. 46 Harmens, H., zonder, IJsbaanstraat 7 Harmens, L. G., zonder, Coehoomsingel 5 Harms—Reewinkel, Wed. A„ Berkelsingel 38 Harms, F. H., schilder, Heetijzerstraat 5 HarmsDerksen, Wed. J. G., zonder, Wams- veldseweg 15 Harms, J. M., hoofdopz. Gamog, Stationsplein 67 Harmsel, A. J. ter, rijksambt., Lammersstraat 1 Harmsen, A. H., zonder, Gr. v. Prinstererstr. 29 Harmsen, A. H., huisknecht, Staringstraat 29 Harmsen, B., typograaf, Praebsterkamp 32 Harmsen, B. G., tandarts, Deventerweg 117 Harmsen—Stoelhorst, B. H., huishoudster, Spit- taalderkamp 14 Harmsen, E. J., zonder, Deventerweg 100 Harmsen, F. C. H. A., kantoorbed., v. Löben Selsstraat 25 Harmsen, G., werkster, Hellenraetplein 5 Harmsen, G., kruidenier, Beukerstraat 33 Harmsen, G. J., ambt. PTT, Jan Steenstraat 33 Harmsen, G. W., kant.bed., O. Kanonsdijk 76 HarmsenDoomink, Wed. H., zonder, Jan Steenstraat 33 Harmsenv. Huffelen, Wed. H., Weg naar Voorst 152 Harmsen, H., verpleger, Warnsveldseweg 54 Harmsen, H., arb. papierfabr., Halvemaanstr. 13 Harmsen, H., timmerman, Hellenraetplein 5 Harmsen, H. A., betonwerker, David Evekink- straat 9 HarmsenKistemaker, Wed. H. A., zonder, Zer- boldstraat 22 Harmsen, H. J. B., elektricien, Dieserstraat 78 Harmsen, J., arb. papierfabr., Gr. v. Prinsterer- straat 29 Harmsen, J., kantoorbed., Goeman Borgesius- straat 33 Harmsen, J., dir. graanh., Deventerweg 110 Harmsen, J. F., caféhouder, Tadamasingel 45a Harmsen, J. G. W., straatmaker, Oude Kanons dijk 78 Harmsen, J. H., arb. papierfabr., Gr. v. Pnn- stererstraat 29 Harmsen, J. K., tractormonteur, Hoogestraatje 33 Harmsen, P. H. W., looier zeeml.fabr., Kruis straat 15 HarmsenBreeuwsma, Wed. W., zonder, Brug straat 2 Harmsen, W. J., arb. zeeml.fabr., Gr. v. Prin- stererstraat 29 Harps, A., metaaldraaier, Molenweg 17 Harps—Besselink, Wed. A., zonder, Oude Touw- baan 8 Harps, B., boekbinder, Goem. Borgesiusstraat 12 Harps, W., bankwerker, Goeman Borgesiusstr. 16 Hart, J. van der, leraar Rijksl.bouwsch., Deven terweg 145 TT Hartelman, A. E. J., vertegenw., Mr. Th. Heems kerkstraat 27 Hartemink, W., zonder, Pr. Bemhardlaan 48 Harten, H., Dir. N.M.B., Coehoomsingel 10 Hartevelt, A., zonder, 's-Gravenhof 6 Hartgers, A., verpleegster, Heeckerenlaan 19 Hartgers, R., opperman, Dr. de Visserstraat 15 Hartgers, R. D. J., metaalbew.. Appelstraat 3 Hartink, G. J., vertegenw., v. Tillstraat 3 Hartink—Weenink, Wed. J. J., zonder, Melaten- steeg 78 Hartman, A. J., plasticverwerker, Borrostraat 13 Hartman, E. J., zonder, Martinetsingel 7 Hartman, F., ambt. justitie, Warnsveldseweg 140 Hartman, J. F., brandstoffenhandelaar, Boomp- jeswal 21 HartmanRiethorst, Wed. K., zonder, Berkel singel 38 Hartog, J. den, boekhouder, Markt 16 Hartong, Th. A. M., winkelier, Beukerstraat 59 Hartskeerl, A., schoenm., Pr. Bemhardlaan 1 Hartskeerl, B., tuinder, Pr. Bemhardlaan 1 Hartskeerl, B., groenten- en fruithandelaar, Pr. Bemhardlaan 3 Hartskeerl, G., zonder, Markt 94 Firma J. F. Hartman Boompjeswal 21 Telefoon 2513 Magazijn Pollaan 10 Levering van alle soorten BRANDSTOFFEN Tevens HUISBRAND-OLIE Firma Aug. Harlong Beier genre HERENMODES Hoeden Regenjassen Sporlkleding Ondergoederen Beukerstraat 59 Telefoon 2924 Hartskeerl—Hartskeerl, Wed. J., Pr. Bemhard laan 1 Hartskeerl, K. W., behanger en stoffeerder, He- monystraat 32 Harwig, J. F., rijksambtenaar, Ir. Lelystraat 18 Hasper, H., hoofd Bijz. U.L.O., Heeckerenlaan 15 Hasper, H., arb. arbeidsvreugd, Berkelsingel 14 Hasper, H. H., zonder, Berkelsingel 14 Hasper, H. H., monteur (chef), Dr. Wibautstr. 10 Hasper, M. G., conducteur NS, van Kolstraat 19 Hassebroek—Wensink, Wed. E. M., zonder, Coe hoomsingel 5 Hasselbach, J., kleermaker, Gr. Ottosingel 123 Hasselo, H., kantoorbed., Keucheniusstraat 2 Hasseloo, H. M. te, hulp i.d. huish, Hobbema- kade 57 Hasselt, E., zonder, Weg naar Voorst 89 Hasselt, J., kelner, Troelstralaan 94 Hassink, A. J., beambte NS, Jan Steenstraat 28 Hassink, G. letterzetter, Wilgestraat 16 Hassink., G. H. J., papiersn., Kuiperstr. 38bov. Hassink, H. J., ambt. ter seer., Mgr. Nolens- straat 21 Hattink, H. K., oogarts, Deventerweg 20 IHaveElia, E. ten, zonder, Markt 99 Have, H. ten, zonder, Hobbemakade 48 Have, G. J. ten, mach. plakker, Bolwerksweg 9 Havelaar, H. G., gouvernementsambt., Markt 101 Have, H. J. ten, gem.arbeider, Bolwerksweg 9 Have, J. H. ten, zonder, Voorsterallee 100 Have, M. ten, tuinknecht gem., Buitensingel 72 Have, O. H. ten, textielarb., Lunettestraat 18 Have, W. ten, rijkscontr. v/h verkeer, Spittaal- derkamp 13 Havemann, G., rijksambtenaar, Ruijs de Beeren- brouckstraat 12 Haven, K., arbeidsanalyst, Hemonystraat 21c Havenaar, H., drukker, Spittaalderkamp 73 Havenaar, P.. papiersorteerder, Lunetteplein 51 Haverhals, C., verificateur gem., Stationspl. 117 Haverkamp, B. A., werkm., Weg n. Voorst 75 Haverkamp, G. J., zonder, Warnsveldseweg 105 Haverkamp, G. J., tuinman, Warnsveldseweg 105 Haverkamp, J., ambt. gem.secr., W. H. Vliegen- straat 14 Haytink, A., chauffeur, Berkelkade 17 Haytink—Tesink, Wed. H. J., zonder, Coehoom singel 5 Hazelaar, H., metselaar, aannemer, Paapstraat 36 Hazelaar, M. H., aannemer, Paardenwal 7 Hazelbekke, M. G., kloosterlinge, Geweldigers hoek 39 Hazenberg, M. J. C. G., koopman in papier, Beukerstraat 33a Hazenbrink, B. T., lompensort.. Koppelstraat 10 Hazeveld, G., zonder, Tadamastraat 22 Hazewinkel, B., vertegenw., Valckstraat 10 ben. Hazewold, H., inkoper landb.mach., Berkenlaan 6 Hecker, G. H. H., kantoorbed., Talmastraat 61 Hecker, H. P., kantoorbed., Deventerweg 197 Hecker, P. A., vertegenw., v. Hogendorpstraat 7 Hecker, P. J. H., zonder, Baudartiusstraat 10 Heeckeren (baron), F. F. L. W. van, zonder, Prof. Piersonstraat 16 Heeckeren, (baron), G. H. van, schilder, Lam mersstraat 21 Heeckeren (baron), J. G., vertegenw., Lammers straat 27 Heerde, C. van, hulp i.d. huish., IJsselkade 17 Heerde, G. van, mag.meester, Vijfmorgenstr. 44 Heerde, G. J. van, houtbewerker, Weg naar Voorst 44 HeerdeSchierboom, Wed. G. W. van, zonder, Emmerikseweg 99 Heerde, H. C. can, zonder, Pr. Bemhardlaan 65 Heerde, L. van, metaaldraaier, Hartochstraat 19 Heerdevan Heumen, Wed. P. L. van, zonder, Baankstraat 88 Heerde, W. van, mag.bed., Paapstraat 34 Heerema—Lievestro, Wed. H., zonder, Spiegel straat 5a Heeringa, A., kantoorbed., Halterstraat 4 Heeringa, D., zonder, Boxtartstraat 17 Heeringa, G. A., zonder, Coehoomsingel 5 Heeringa, M. R., zonder, Boxtartstraat 17 Hees—Terwogt, Wed. B. van, zonder, Appelstr. 17 Hees, W. H. van, zonder, Geweldigershoek 39 Heesen, G. J., schilder, Spittaalstraat 38 Schildersbedrijf Spitlaalstranl 38 Telefoon 4205 Heesen, H. C., zonder, Spittaalstraat 38 Heesen, H., ambt. belastingen, Hoornwerk 23 Heesen, H., afd.chef, Heeckerenlaan 73 Heesen, J., boekbinder, Ruys de Beerenbrouck- straat 28 Heesen, J., opperman, Blekerstraat 5 Heesen, R., loswerkman, Blekerstraat 5 Heida, J., controleur, Leeuweriklaan 17 Heide, Tj. ter, vertegenwoordiger, Lintelostr. 14 Heide, C. van der, vertegenw., Stationsplein 109 Heide! J. van der, zonder, Geweldigershoek 39 Heiden, J. A. van der, timmerman, Hoornwerk 31 Heiden', P. J. van der, timmerman, Slindewater- straat 6a Heil, B. A., pakhuisknecht, Buitensingel 119 Heil—Hendriks, Wed. G., Staringstraat 40 39

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1963 | | pagina 21