Bezoekt de TOONZAAL MODERNE GASTOESTELLEN ADRESB VAN ZUTP 1940 ZUTPHEN W. J. TH IE ME CIE DER GEMEENTE GASFABRIEK NIEUWSTAD54 - ZUTPHEN TELEFOON No. 1203 verkrijgbaar, zoowel a contant als in huurkoop. Ook leverbaar door tusschen- komst van erkende gasfitters en -winkeliers Vraagt gratis toegangsbewijs voor een kook demonstratie. Kaarten verkrijgbaar aan de Toonzaal

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1940 | | pagina 1