GEZUSTERS WIGMAN SPEELGOEDEREN ADRESBOEK VAN ZUTPHEN 1934 Hotel „De Hollandsche Tuin" ZUTPHEN W. J. THIEME CIE GROENMARKT 14—16—18 le KLASSE RESTAURANT STROOMEND WATER CENTRALE VERWARMING HALL TERRASSE J. H. C- VAN BERKEL, Propr. MARKT Np. 42 TELEFOON No. ©17 Grootste sorteering Prima kwaliteit - Billijke prijzen

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1934 | | pagina 1