182 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Wisselzegel. 0.05 per 100.berekend over ronde sommen van 100.tot 500. daarboven over rondo sommen van 'f 500.boven 10.000.over ronde sommen van 1000.minimumzegel 0.10. Wissels enz. betaalbaar op zicht, uiterlijk drie dagen na zicht of uiterlijk 8 dagen na dagteokening, vast recht van 0.10. Huurzegel. Huurcontracten van roerende en onroerende goederen 0.10 van iedere 100.van den huurprijs plus lasten over den geheelen huurtijd berekend. Tot 250.vrij. Voorts wordt het recht berekend over seriën van 250. tot 5000.en daarboven over seriën van 500. Wordt de akte binnen drie maanden na haar dagteekening en binnen een maand na den aanvang der huur ter registratie aangeboden, dan is het dubbel exemplaar vrij van zegel. Zegelrecht van Effectennota's. Zegelrecht van aan- en verkoopnota's van makelaars en commissionairs in effecten 0.05 van iedere 50.minimumzegel 0.10. Het recht wordt berekend: tot 250.over seriën van 50.Boven 250.— tot 5000.— over seriën van 250.—. Boven 5000.— over seriën van 1 500.—. Raad van Beroep voor de Directe Belasting. Yoorz.mr. J. Dijckmeesterpl. verv. voorzitter mr. F. W. R. Wttewaal te Lochem; mr. J. H. C. M. v. d. Kun te Zutphen. Leden G. Lijsen, mr. W. J. v. Boneval Faure te Voorst en jhr. mr. B. de Jonge, Secretaris. Plaatsverv. ledenmr. C. E Stolk te Zutphen, L. Albers, H. W. Reesink en mr. J. van der Spek te Zutphen. Rijks-waterstaat. Arrondissement Zutphen van de Directie Gelderland en Overijsel. Arrondissements-IngenieurIr. J. P. Josephus Jitta, Zutphen, Bureel Nieuwstad 85. Techn. Ambt.H. Vermeulen te Apeldoorn. C. L. Dalebout te Doesburg. W. E. Janson te Zutphen. F. C. den Hartigh te Har derwijk. M. Cappon te Zutphen. J. H. Koel te Apeldoorn. Op zichter: H. de Vries te Apeldoorn. Bureelambtenaren: G. J. Bessem, bureelchef; J. A. R. Prinsen en H. Hazewinkel te Zutphen. Derde Arrondissement van de directie Groote Rivieren (De IJssel van Westervoort tot de Zuiderzee). Arrondissements-IngenieurDr. Ir. C. W. Lely, te Zutphen. Bureel Nieuwstad 85. Techn. ambt.: L. Bosboom, te Kampen; A. W. de Vrieze te Deventer; A. A. Benders, Velp. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 183 Rijksbakenmeester te Zutphen: H. J. Nijhuis. BureelambtenaarR. Groenendijk. Twenthe-kanalen, Bureel Nieuwstad 79. Hoofd-IngenieurDr. Ir. C. W. Lely, te Zutphen; Ingenieur: Ir. C. Wolterbeek. Techn. ambt.G. C. Lodder te Zutphen. Opzichters: J. de Graaf te Doetinchem en E. Kunnen te Zutphen. Bureelambtenaar: G. Dijkman te Zutphen. Rechterlijke Macht. Arr. Rechtbank te Zutphen (2e arrond.). President: mr. H. E. v. lJsendijk. Rechters: mrs. A. F. C. Hupkens van der Eist, H. L. Mees, mr. E. Meindersma Pz., H. Sluyterman, Rechter Commissaris en W. H. Basten Batenburg Rechters-plaatsvervangersmrs. G. M. van Voorthuijsen, G. J. H. Wagener, Th. Dijstra en I. van der Spek. Officier van Justitie: mr. J. W. E. van Harencarspel. Subst. Officier: mr. J. H. C. M. van der Kun. Griffiermr. N. C. Theron Mulder. Subst. Griffier mr. E. Meindersma. Politie- en kinderrechter: mr. A. F. C- Hup kens van der Eist. Zitting: Woensdag te 10 uren voor strafzaken (Politie en kin derrechter) en den tweeden Vrijdag van iedere maand straf zitting van de Rechtbank; Donderdag te 11 uur voor Burgerlijke en Handelszaken. Enquêtes: Maandag, Dinsdag en Vrijdag 10 uur. Behandeling van extra-jud. zaken eiken Donderdag 10 uur; kort geding onbepaald. Advokaten: mr. G. J. ter Braak te Eibergen; mr. A. Th. ten Houten te Winterswijk; mr. G. Bakker te Apeldoorn, J. van Loon te Deventer en mr. IJ. A. Laman de Vries te Lochem. Advokaten en Procureurs te Zutphen: Mrs. C. E. Stolk, .Jhr. B de Jonge, Th. Dijstra, J. L. Sölner, B. G. Wildervanck de Blécourt, Jhr. C. C. de Jonge, B. J. Nöthorn, J. H. Ketjen, J. A. C. v. Heusde, C. F. Julius, R. P. J. Derksema, G. D. Wil- linck en mej. G. J. Gijmink; te Deventer: Mrs. H. G. Jordens, dr. H. W. Jordens, J. C. Th. Resius, P. van Delden Szn., P. Zeeuw, B. PI. D. Plermersdorff en C. van Enter; te Apeldoorn: Mrs. G. A. Grol, H. L. Sypkens, mej. H. P. Dyk, R. A. James; te Lochemmr. J. D. Naeff. Deurwaarders te Zutphen: R. A. P. van der Woude (tevens beëedigd makelaar en taxateur in roerende en onroerende goederen (Tel. 535) en D. C. Schultz; te Groenlo: J. Linde man; te Apeldoorn: G. Overkamp en H. Muller; te Deventer: J. J. Bodifée, J. Speur, laatstgenoemde enkel bij het Kanton gerecht te Deventer.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1928 | | pagina 94