174 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Brandwezen. Commandant A. Wilbrenninck, Onder-comman dant J. H. A. Albrecht. Brandraad. A. Wilbrenninck, voorzitter (T. 355), J. H. A. Albrecht, vice-voorzitter (T. 135), G. J. van Laar (T. 357), H. Levison (T. 196 overdag, T. 194 des nachts) en A. A. L. Tappers (T. 266), leden. Seci'etaris: H. N. B. van Santen. Bode: R. H. Jansen. Hoofdpost Brandweer. Paardenwal 5, teleph.nummer 396. Vaste brandwachtsG. J. Arentsen, J. van Huffelen en D. J. Muller. Motorspuit. Opperbrandmeester A. A. L. TappersBrand meesters: F. G. Remmelink, H. N. B. van Santen. Mech. ladder en rookmasker. Opperbrandmeester D. J. P. Harbach (T. 381). Brandmeesters: W. Annema en G. Uiterwijk. (T. 188). Slangenwagen I (Raadhuissteeg). Opperbrandmeester: M Evers (T. 141). Brandmeesters: G. J. van Bosheide en F. C. van Oostende. Slangenw.agen II (Graaf Ottosingel). Opperbrandmees ter: B. G. Landeweert (T. 361). Brandmeesters: G. R. Wesselink en G. J. Lebbink. Slangenwagen III (Paardenwal) Opperbrandmeester: J. W. H. Garvelink (T. 88). Brandmeester: D. J. W. van Gulik (T. 481). Slangen wagen IV (Nieuwstad). OpperbrandmeesterK. Siersma (T. 320). BrandmeestersM. J. Hesselink en J. J. Steup. Slangenwagen V (Broederenkerkplein). Opperbrandmees ter: W. J. Meijerink (T. 16). Brandmeester: L. C. W. Taminiau (T. 44). Slangenwagen VI (Havenstraat). Opperbrandmeester: H. Levison (T. 196 overdag; T. 194 des nachts). Brandmeester: J. Sievers. Slangenwagen VII (Politiebureau). Opperbrandmeester: F. G. A. Reesinck (T. 129). BrandmeestersA. Broere en J. Schoonman (T. 596). Slangenwagen VIII (Deventerweg, politiepost). Opper brandmeester: D. A. van Eldik (T. 323). Brandmeesters: J. L. Bakker (T. 12) en J. W. Wunderink. Slangenwagen IX (Zerboldstraat). Opperbrandmeester G. A. Bokhorst (T. 674). BrandmeesterN. Schaap. Spuit 4 (Hoven). Opperbrandmeester G. J. v. Laar (T. 357). Brandmeester: J. H. van Breeschoten. Losse aanjager (Hoven). Opperbrandmeester: M. Riet horst. Brandmeester ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 175 Brandwachts bij openbare voorstellingenG. J. Arent sen, H. Burgers, J. G. Claus, H. W. Feith, J. van Huffelen, D. Kappert, G. van Laar, G. van Laar Jr., D. J. Muller, P. Mus- sies, A. Rietman, H. J. de de Rooy, A. Schurink en G. Steeman. Vereeniging Zutphen's Brandweer, opgericht 26 Jan. 1927, bestuur: A. Wilbrenninck, voorz., J. H. A. Albrecht, onder- voorz., J. Schoonman, seer., J. Bosma, Penningm., K. Siersma, J. W. H. Garvelink, E. Denneboom. Bad- en Zweminrichting op den IJssel. Twee badmeesters, één hulp-badmeester, een badvrouw. Bad- en Zweminrichting aan den Graaf Ottosingel. Twee bad meesters, één hulp-badmeester, een badvrouw. Gemeente-VeeartsS. Heimans, Dierenarts, hoofd van den Vleeschkeuringsdienst. Zuivelconsulent voor GelderlandA. Hylkema. Bureau en Labo ratorium Rozengracht 8. Tel. 392, aan huis Tel. 548. Spreekuur Vrijdags van 24 uur. Gemeente-reiniging en OntsmettingsdienstDir. W. C. v. d. Staaij, Lange Hofstraat 3. Open van 912 en van V/„5, tel. 451. Overige uren en Zondags tel. 149. Gemeentelijke Gasfabriek en Gemeentelijke Waterleiding. Directeur: J. H. A. Albrecht. Hoofdopzichter: C. A. M. Wolters. BoekhouderA. L. Grotenhuis. Het kantoor is geopend alle werk dagen van des voormiddags 9 tot des namiddags 5 uur. Zaterdags van 912 uur. Tel. 135. Scheidsgerecht voor Gemeentewerklieden. Voorzitter: Mr. G. M. van Voorthuijsen, plaatsverv.A. K. Klaren. Leden: H. W. Reesink, W. J. Schillemans, J. A. Paap en A. Stijntjes. Plaats vervangende ledenJ. C. Banz, F. J. M. M. Deurvorst, A. J. van Schoten en J. A. de Priester. SecretarisMr. B. G. Wildervanck de Blécourt. Gemeentelijken Reinigings- en OntsmettingsdienstDirecteur W. C. van der StaayopzichterJ. M. Harmsenbelt-opzichter G. van de Vijver; klerk: J. H. de Groot. Hoofdopzichter der GemeentelanderijenE. Enzerink. Markt-, Kade- en HavenmeesterS. van der Zeemarktmeester veemarkt: J. van der Sloot; le waagmeester: B. G. Visser; 2e waagmeesterN. Schaapomroeper en aanplakkerW. T. Bor- ninkhof; klokkenist: Ferd. Engelsma; avondklokluiderJ. Nieuwburg; keurings-veearts, hoofd van den vleeschkeurings dienst S. HeimanshulpkeurmeestersU. Uythoven, R. van Dijk en G. Mooiweer.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1928 | | pagina 90