10 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Bel J. M. L. van, brievenbesteller, Buitensingel 99. Belksma A., agent van politie, Kanonsdijk 102b. Belkum W. F. van, adj.-commies dir. bel., Tadamasingel 47. Beltman A., rijksklerk le kl. parket rechtb., Sidney straat 68. Beltman G. J., pakhuisknecht, Wambuisstraat 4. Beltman mej. H. B., Weg naar Laren 64. Beltman H. G., kleermaker, Broederenkerkstraat 9. Beltman H. W., Weg naar Laren 64. Beltman L., pakhuisknecht, Melatensteeg 49. Bemmel H. J. van, sigarenmaker, Barlheze 12. Bemmel L. van, stoelenmaker, Wanne 16. Bender mej. B. J., onderwijzeres, Berkelsingel 21. Bender, geb. Lodewijk, wed. G. W., Berkelsingel 21. Bender mej. H. M., Sarepta Stichting. Bendien A., K. Beukerstr. 9. Benedick W.remmer spoorw., Beukerstraat 62a. Beneka J. F., Armenhage 18. Beneka J. F., eierhandelaar, Hoornwerk lj. Bennink E. J., papierbewerker, Weg n. Voorst 59. Bennink Jr., F. A., papierbewerker, Weg n. Voorst 49. Bennink F. A., wijnstokersknec-ht, Weg n. Voorst 49. Bennink F. J., arb. gemeentereiniging, Staringstr. 37. Bennink, G., pakhuisknecht, Weg naar Voorst 59. Bennink Jr., H. H., slager, Nieuwstad 51, tel. 358. Bennink J., stoker O. en N. Gasthuis, Weg n. Laren 170. Bennink J. G., spoorbeambte. Weg n. Voorst 65. Bennink M. A., pakhuisknecht, Emmeriksche weg 93. Benninkhuizen geb. Slotboom, wed. J., Laarstraat 55. Benschop A., varensgezel, Barlheze 69. Bense C. J. P., ass.-opz. seinwezen Ned. Spoor, Coehoorns. 2a. Bensink J., landbouwer, Weg n. Voorst 228. Bentsink W. H., slager, Marschweg 135. Berends A., arbeider Rijkstelegraaf, David Evekinkstraat 15. Berends G. W., kruidenier, Spittaalstr. 105. Berends H. J., arbeider steenfabriek, Weg n. Voorst 11e. Berends H. J., boekdrukker, Wilgestr. 47. Berends J., Rijksklerk 2e kl. parket Rechtbank, Schupstoel 3. Berends Johs. losse arbeider, David Evekinkstr. 15. Berends J. W., visscher, Schupstoel 3. Berends W., schilder, Laarstraat 4. Berendsen A., kantoorbediende, Appelstraat 15. Berendsen A. H., koetsier, Polsbroek 233. Berendsen A. M., handelsreiziger, Hemonystr. 18. Adverteert in de ZUTPHENSCHE COURANT. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 11 Berendsen A. M., Appelstr. 17. Berendsen F., sigarenhandelaar, Beukerstr. 70, tel. 617. Berendsen G., kantoorbediende, Appelstr. 17. Berendsen G., smid, Marschweg 93. Berendsen geb. Siebelink, wede. H., Homonystraat 18. Berendsen H. J., magazijnm. O. en N. Gasth., Warnsv. Weg 126. BERENDSEN, G. H., Nieuwstad 47. Ziekenverplegingsartikelen. Drogisterijen Toiletartikelen Borstelwerken enz. Berendsen G. J. D., kantoorbediende, Kanonsdijk 112. Berendsen H. G., decoratieschilder, Spittaalstraat 55a. Berendsen Th. J., musicus, Houtmarkt 64. Berendsen W., arbeider, Ned. Spoor, Buitensingel 101. Berendsen W. B., arbeider, Barlheze 56a. Berg J. K. W., boekdrukker, Marschweg 3. Berg Tj., boekdrukker, Markt 84a, tel. 126. Berg mej. S., Polsbroek 138. Berg W. J., boekdrukker, Markt 84a Berg, A. van den, zadelmaker, Halvemaanstr. 21. Berg A. B. van den, stoelenmaker, Wilgestr. 25. BERG A. G. v. d., Laarstraat 28. Telephoon 722. Automobielhandel Moderne rep. Inrichting. Vertegenwoordiger der Buick-OIdsmobile-Renault. Berg G. D. van den, kapper, Weg n. Laren 65. Berg H. van den, onderwijzer, Hoornwerk 20. Berg H. A. van den., smid, Wilgestr. 25. Berg van den, geb. Rutgers, wed. H. J. Marschweg 129. Berg H. W. J. v. d., klerk gasfabr. en waterl. Halvemaanstr. 21. Berg, geb. Meinders, wed. J. v. d., St. Elisabethsgesticht. Berg, geb. Bannink, wed. J. D. van den, Spittaalstr. 108a. Berg J. M. van den, commies Ned. Spoor, Sidneystraat 74. Berg van Saparoea J. R. van den, Weg naar Laren 8, tel. 609. Berg van Saparoea R. M. van den, Deventerweg 89, tel. 663. Bergen G. C. van, gereedschapmaker, Peppelstr. 13. BERGE H. Th. J. VAN DEN, Kantoor Tuinstraat 1, Tel. 123. Scheepsbevrachter Expediteur Stooinboot-Agent. Woonh. Brugstr. 14. Berge L. G. van den, vertegenw. eener margarinefabriek, Sid neystraat 56, tel. 751. Bergen G. C. van, gereedschapmaker, Peppelstraat 13. Bergh v. Eijsinga, geb. Wartena, wed. Dr. H. W. Ph. E. v. d., Weg naar Warnsveld 140. Bergmeijer H. W., onder-ladingm. spoorw., Weg naar Laren 221. Bergmeijer L., tabakskerver, Tadamastraat 11. Zij wordt gelezen in de Graafschap en Twenthe.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1928 | | pagina 8