8 ADRESBOEK VAN ZUTPÏÏEN. Bax W. A. J., Zaadmarkt 83. Bazen A., in groenten, Beukerstr. 20. Beck C. L., z. b., Buitensingel 174. Becking H. W., handelsreiziger, Vischpoortplein 14a. Becks B. H., losse arbeider, Marschweg 227. Becks, geb. Klomp, E., z. b., Barlheze 91. Becude Chr., grossier in koloniale waren, Laarstraat 56boven. Becude G. A., Hemonystraat 59. Becude mej. T. H., Hemonystraat 59. Beek A. ter, schoenmaker en winkelier, Sprongstraat 10. Beek B. J. ter, onderwijzer, Hemonystr. 28. Beek ter, geb. de Vries A., hoofd eener bewaarschool, Schoolstr. 4. Beek G. ter, fotograaf, Schoolstraat 4. Beek H. ter, houthandelaarsbediende, Marschweg 173. Beek H. ter, ass. opz. Ned. spoorw., Hemonystr. 28. Beek mej. J. ter., rijkstelefoniste, Sprongstraat 10. Beek A. J. van, schoenmaker, Geweldigershoek 25. Beek A. J. van, chauffeur, Barlheze 16. Beek H. van, houtkooper, Emm. Weg 8. Beek J. van, bakker, Spittaalstraat 4. Beek J. M. van, chauffeur, Tadamastraat 16a. Beek K. H. van, rijwielhersteller, Dieserstr. 25. Beek P. F. v., instrumentmaker rijkstelegraaf, Nieuwstad 31. Beek H. J. van der, schilder, Nieuwstadskerksteeg 4. Beekhuis J. C., bakker, Nieuwstad 52. Beekman A., zeepziedersknecht, Achterhoven 36. Beekman A., slager, Vliegendijk 7. Beekman A., arbeider Ned. spoorw., Marschweg 167. Beekman E., arbeider, Marschweg 167. Beekman H., spoorwegarbeider, Akkerstraat 4. Beekman H. J., Apenstert 14. Beekman J., poetser Ned. spoorw. Wilgestr. 22. Beekman J. E., lompensorteerder, Marschweg 205. Beekman K., z. b., Kanonsdijk 7. Beekman T., grossier in koloniale waren, Marschpoortstraat 25. Beekman W. J., winkelier in sigaren, Turfstraat 41. Beeks A., z. b., Polsbroek 234. Beeks mej. H. E., Bornhovestraat 23. Beeks J., David Evekinkstraat 9. Beeks J., timmerman, Bornhovestraat 23. Beeks Maria Ph., Polsbroek 234. Beeks P., Polsbroek 234. Beelaard A., Bornhof. De Zutphensche Courant is het meest gelezen blad ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 9 Beelaerts van Blokland Jhr. A. G., ingenieur Rijkswaterstaat, Coehoornsingel 68, tel. 3. Beem H. van, losse arbeider, Kruisstr. 46. Been A., kantoorbediende, Tadamastraat 24. Been Jacob, kantoorbediende, Weg n. Laren 59. Been J., handelsreiziger, Weg n. Laren 59. Beer de B., koopman in manufacturen, Korte Beukerstraat 5. Beers J. A. F. van, koperdraaier, Coenensparkstr. 22. Beerta J. B. G., commies secretarie, Deventerweg 34, tel. 750. Beest E. J. ter, pakhuisknecht, Kreynckstraat 3. Beest Chr. van, Buitensingel 31. Beest H. v., uitv. eener zandmaatsch., Lange Hofstraat la. Beest J. van, arbeider, Peppelstr. 15. Beest J. J. van, kantoorbediende, Weg naar Emmerik 42. Beeukes B., landbouwer, Kruisstraat 34. Beeukes G. J., landbouwer, Kruisstraat 34. Beeukes H., landbouwer, Kruisstraat 34. Beeuwkes G. J., timmerman, Zevennoteboomstraat 4a. Beeuwkes Jr., G. J., loodgieter, Zevennotenboomstr. 4a, Beevers P. J. H., kellner, Raadhuissteeg 15. Begieneman H. J., paardenslachter, Roodetorenstr. 4, tel. 397. Begieneman Jr., H. J. pakhuisknecht, Roodetorenstraat 4. Beheijdt, geb. Sohns, wed H., winkelierster in modeartikelen, Turfstraat 30. Behrens B. H., Vijfmorgenstraat 14. Behrens C. G., journalist, Markt 73. BEHRENS H. W. A., Apotheker, Houtmarkt 73, tel. 80. Laboratorium voor Chemisch en Microscopisch onderzoek. Behrens J. B., nachtwaker, Emmeriksche weg 42. Beker G., agent van politie, Weg naar Voorst 118. Beker J. A., notaris, Beukerstraat 97, tel. 612. Beker, geb. Boersbroek, wed. H., Dijkstraat 1. Beker J. W., arbeider machinefabriek, Weg n. Voorst 118. Beker Jr., R., stadsarbeider, Buitensingel 196. Beker R. A. en A., landbouwers, Kruisstr. 27. Bekkers F. G., etaleur, Pelikaanstr. 12. Bekkum A. P. van, boekdrukker, Rijkenhage 24. Bel J., z. b., Warnsv. weg 53a. Bel J. W., z. b., Rozenhof laan 18. Bel G. F. van, vakwerkman Rijkstelegraaf, Buitensingel 13. Bel G. J. van, handelsreiziger, Zaagmolenweg 12. Bel H. G. van, rijksklerk dir. bel., Buitensingel 13. Bel J. M. van, Buitensingel 13. in het Oosten van Gelderland.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1928 | | pagina 7