ORIGINEELE SINGER-NAAIMACHINES 128 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Sievers J., pakhuisknecht, Havenstraat 6. Sievers P., bierhandelaar, Halterstraat 18a, tel. 231. Sievers geb. Lammers, wed. W., Emmeriksche weg 49. Silvold G., timmermansknecht, Marschweg 41. Silvold H.„ meubelmaker, Barlheze 34. Silvold J. B., kantoorbediende, Barlheze 34. EENIG DEPöT TE ZUTPHEN DER VAN The Singer Manufacturing Co., New-York. Beukerstraat 30. Tel. No. 409. Simmelink mej. H., Kruisstraat 54. Simmermans mej. A. C., directrice vakschool voor Meisjes, Vischpoortstraat 2a. Simmermans mej. J. M., Vischpoortstraat 2a. Simmermans J. J., Vischpoortstraat 2a. Simmers geb. Winterink, wed. J. M., Halvemaanstraat 66. Simons G. F. M., lijnwachter rijkstelegraaf, Waterstraat 6. Singer Sr., K., Marschweg 3. - Singer K., amanuensis H. B. S., Marschweg 3. Sinnema J., onderladingmeester spoorw., Weg naar Laren 108. Sinnema R., Weg naar Laren 148. Sinnema S., seinhuiswachter spoorw., Weg naar Laren 125. Sipkes Klaas, linieerder, Pollaan la. Sipkes K., steenhouwer, Markt 77. Sipkes geb. Scheepvaart wed. L., Pollaan la. Sitser A., kraanmeester, Warnsveldsche weg 130. Sitton mej. M., onderwijzeres, Nieuwstad 91. Sizoo mej. A. G. E., Nieuwstad 17. Slager A., opz. machinist spoorw., Gr. Ottosingel 71. Slagman A., leerl. mach. Ned. Spoorw., Buitensingel 88. Slagman A., onderwijzer, Oudewand 17. Slagmolen G,. adj. onderoff. politietroepen, Heeckerenlaan 13. Slagmolen G., leeraar lyceum, Warnsv. weg 45. Slebus J. H., bakker, Hemonystraat 53. Sleking E., sigarenmaker, Lievenheersteeg 97. Sleijster A. G.koopman in borstels, Spittaalstraat 31. Sleijster J. A., besteller spoorw., Kerksteegje 13. Sleijt L., boekbinder, Zaagmolenweg 10. Slooff J., ambtenaar Raad v. Arbeid, Weg naar Laren 132. De Zutphensche Courant is het meest gelezen blad ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 129 Slooff N. J., colporteur, Weg n. Laren 132. Sloot mej. A. C. M., Halvemaanstraat 11a. Sloot A. W. J., arbeider, Lievenheersteeg 54. Sloot E. J., arbeider, Lievenheersteeg 54. Sloot J. H., St. Elisabethsgesticht. Sloot J. van der, Weg n. Laren 50. Slosser Antonia, Deventerweg 123. Slot H. J., magazijnknecht, Graaf Ottosingel 45. Slot J., bouwk. opzichter, 's-Gravenhof 14a. Slot J. A., leerl. mach. spoorw., Slindewaterstraat 30. Slotboom A. B., koopman in kunstmeststoffen, Weg n. Laren 39. Slotboom A. T., tuinier, Groenesteeg 117. Sloten P. van, kaashandelaar, Raadhuissteeg 11a. Sluiter T. H. H., teekenaar, Graaf Ottosingel 79. Sluitman H. B., timmerman, Akkerstraat 8. Sluijs J. van der, bakker, Rijkenhage 13. Sluijterman mr. H., rechter, Deventerweg 113, tel. 731. Sluijters, geb. Radersma, wed. H. J. B. van, Vaaltstraat 11. Sluijters T. J. J., hotelhouder, Nieuwstad 58. Slijper B. J., kantoorbediende, Appelstraat 2. Slijper J., kleermaker, Appelstraat 2. Slijtermij link Carolina, Halvemaanstraat 60. Smallegoor H. J., timmerman, Emmeriksche weg 121. Smallegoor, geb. Bronbeek, wed. H. J., Laarstraat 33a. Sman, geb. Wijmer, wed. P. van de, Tadamastraat 10. Smeding S. S., redacteur Zutph. Courant, Hemonystraat 13. Smeenk A., arbeider tram Z.-Emm., Emmeriksche weg 91. Smeenk, geb. Humme, wed. D. J., Lievevrouwenstraat 3. Smeenk H., wegwerker spoorw., Vliegendijk 11. Smeenk H., arbeider, Marschweg 155. Smeenk H., wijnkoopersknecht, Spiegelstraat 44. Smeenk, geb. Jochems, wed. H. C., Buitensingel 4. Smeenk H. J., rangeerder tram Z.-E., Polsbroek 64. Smeenk H. J., koopman in papier, Hagepoortplein 3a. Smeenk H. J., behanger, Weg naar Emmerik 23. Smeenk J., timmerman, Weg naar Laren 68. Smets J. H. M., musicus, Turfstraat 9a. Smid G., letterzetter, Bornhovestraat 21. Smid H., arbeider, Bornhovestraat 21. Smit B., steendrukker, Lievevrouwenstraat 2. Smit, geb. Das, wed. D., Markt 2. Smit D., ladingmeester spoorw., Stationsweg 12. Smit D., kruidenier, Groenmarkt 2, tel. 574. 1928 in het Oosten van Gelderland. 9

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1928 | | pagina 67