108 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Oostenenk G. J., landbouwer, Groenesteeg 10. Oostenenk, geb. Hissink, wed. J., Groenesteeg 12. Oostenenk Joh., bierhandelaar, Broederenkerkstraat 1. Oostenrijk J., verpleger, Weg naar Laren, 65. Oostenveld J. R., inspect, d. Nederl. v. 1845, Praebsterkamp 15. N.V. W. OOSTERBERG's Piano- en Orgelhandel. Magazijn Beukerstraat 45, Tel. 139. Bewaar- en Reparatie-Inrichting, Beukerstraat 49—51. Oosterberg W., handel, in muziekinstr., Beukerstraat 45. Oosterboer W., fraraevijler, Weg n. Voorst 225. Oosterhaar mej. A., Bornhof. Oosterhaar A., magazijnknecht, Laarstraat 59a. Oosterhaar H. J., handelsreiziger, Laarstraat 59a. Oosterhaven, geb. Terpstra, wed J., Rijkenhage 25. Oosterhof K.. cementwerker, Graaf Ottosingel 29. Oosterholt J. H., arbeider, Buitensingel 105. Oosterhout geb. von Bandemer, wed. C. van, Markt 6. Oosterveen mej. J. G., Stationsplein 1, tel. 376. Oostindiën geb. van Blanken wed. B. L., IJsselkade 23a. Ooij H. J. S. van, Laarstraat 60. Ooij, geb. Verbeek, wed. W. van, Laarstraat 60. Oppel G. C., agent stationsboekhandel, Koi*te Beukerstraat 9. Opstelten I. W., Deventerweg 32. Opstelten geb. van Heuven wed. H. A., Deventerweg 32. Ordelman G. J., Beekstraat 36. Ordelman H. J., timmerman, Lunettestraat 38. Ordelman J., landbouwer, Emmeriksche weg 87. Ordelman J., confectie magazijn, Groenmarkt 1. ORDELMAN J., Waterstraat 22, Stoom-Conïectieïabriek. Specialiteit in priina Werkmansgoederen. Ordelman J. W., sigarenmaker, Kuiperstraat 21. Ordelman J. W., timmerman, Lunettestraat 38. Ordelman W. H., landbouwer, Emmeriksche weg 87. Ormel G. W., hoofd eener Chr. school, Hagepoortplein 9. Osch A. H. van, voerman gem. reiniging, Polsbroek 182. Osch J. van, arbeider, Polsbroek 221b. Osch P. H. van, slager, Polsbroek 221a. Osenga H., opzichter Rijkswaterstaat, Praebsterkamp 16. Ostermann G. L., handelsi'eiziger, Beukerstraat 25a. Otgaar P., koperdraaier, Hagepoortplein 3a. Ots mej. C., moeder-overste in het St. Walburgisziekenhuis, Martinetsingel 1. Abonneert u op de ZUTPHENSCHE COURANT, f 2.50 per kwartaal. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 109 Otten H., agent van politie, Zerboldstraat 3. Otteri W., sigarenmaker, Polsbroek 56 Ottens R., hoofdconducteur spoorw., Marschpoortstiaat 13a Otter, geb. Adriaanse, wed. H. A., boekhandelaarster, Franken- steeg 5. Otterlo A. van, onderwijzer, Berkelsingel 68. Otterloo J. H., boekdrukker, Buitensingel 43. Otters H. G., banketbakker, Nieuwstad 17. Oudenampsen F. J., Warnsv. weg 105. Oudenampsen mej. F. W., Nieuwstad 53a. 9 Oudenampsen mej. H. H., wollennaaister, Hagepoortplein 2. OUDENAMPSEN Dr. J., Apotheker, Overwelving la. Chem. en mierosc. Onderzoek. Telephoon No. 198. Oude Sellen L., koopman, Woonwagen. Ouderdorp, geb. Starink, wed. H., Groenesteeg 65 Oudeweetering J. H. van de, leerl. mach., Spiegelstraat 18. Oudt verpleger O. N. Gasthuis Graaf 01ttosingel 513 Oudvorst geb. Wagenmakers wed. 1. A. P. F. b. van, St. Elisa bethsgesticht. Ouwehand W. C., handelsagent, Deventerweg 64, tel. lo2. Overbosch mej. J. W., Markt 105. Overbosch L., sigarenhandelaar, Nieuwstad 22, tel. 43-. Overdijkink G. W., Hemonystraat 45. Overdijkink P., handelsreiziger, Marschweg 71. Overkamp M., metselaar, Bornhof. Overmars G., mandenmaker, Buitensingel 75. Overmars, geb. Schimmel, wed. H., handelaarster in mandenw., Laarstraat 29. 0\ ermars, geb. Bielderman, wed. J., Groenesteeg 118. Overmulder J., behanger, Appelstraat 27. Overweg mej. M. M., onderwijzeres, Nieuwstad 74. P. Paalman W., leeraar aan de ambachtsschool, Sidneystraat 72. Paap J. A., opzichter Ned. spoorw., Stationsweg 6. Paassen C. J. v., pred. Ned. Herv. Gem., Jacob Damsmgel 23. Teleph. 646. Paats A. H., steendrukker, IJsbaanstraat 3. Palsenberg D. J., spoorwegbeambte, Staringstraat 7. Palsenberg, geb. Tappers, wed. J., Berkelsingel 22. Zij wordt gelezen in de Graafschap en Twenthe.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1928 | | pagina 57