172 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Vereeniging tot bevordering van Huisvlijt. Bestuur: S. J. Dekker, Pres., J. Kruijs Voorberge, Seer., J. J. Spier, Penning meester G. J. Kobus en C. Kamp. Contributie 1.'s jaars. Burgerlijk Armbestuur. Bestuur: A. Stijntjes, Voorz., J. O. Goldenberg, Secr.-Pennig., leden: ds. P. M. de Jong, A. H. W. Koch en L. J. Spier. Rechterlijke Macht. Arr.-Rechtbank te Zutphen (2e arrond President, Mr. H. E. v. IJsendijk. Rechters, Mrs. F. L. J. G. Dikema, Dr. W. Ridder van Rappard, J. H. de Vries en A. F. C. Hupkens van der Eist. Rechters-plaatsvervangersMrs. H. C. van Hanswijk Pennink, J. B. Sölner, M. Rom Colthoff en G. M. van Voorthuijsen. Officier van justitie: J. W. E. van Haren- carspel. Subst,-officierMr. Th. W. C. van der Kun. Griffier: Mr. J. C. Immink. Subst.-griffierJhr. Mr. J. H. C. M. Calkoen. Zitting: Woensdag te 10 uren voor strafzaken; Donderdag te 11 uur voor Burgerlijke en Handelszaken; Enquête Dinsdag 10 uur. Behandeling van extra-jud. zaken eiken Donderdag, 10 uurkort geding onbepaald. Advokaten: Mr. G. P. ter Braak te Eibergen; S. Smit te Apeldoorn; A. Th. ten Houten te Winterswijk; Mr. J. H. Ketjen te Zutphen en Mr. G. Bakker te Apeldoorn. Advokaten en procureurs. Te Zutphen: Mrs. J. B. Sölner, M. Rom Colthoff, II. C. v. Hanswijk Pennink, C. E. Stolk. Jhr. B. de Jonge, Th. Dijstra, J. L. Sölner, B. G. Wildervanck de Blécourt en Jhr. C. C. de Jonge; te Deventer: Mrs. H. G. Jordens, Dr. H. W. Jordens, W. H. Cost Buddete Apeldoorn: Mrs. J. J. Üyt^ werf Sterling en G. Krol; te Lochem Mr. J. D. Naeff; te Groenlo Mr. C. J. Bartels. Deurwaarders. Te ZutphenR. A. P. v. d. Woude en D. C. Schultzte Groenlo: J. Lindeman; te Apeldoorn: G. Overkamp en H. Muller; te Deventer: J. J. Bodifée, W. J. Broekhuizen, laatstgenoemde enkel bij het Kantongerecht te Deventer. Beëedigde klerken ter Griffie: I. H. F. C. Kippenbroek, rijks klerk le kl. tevens bureelchef. J. Poestkoke en C. H. van der Hoek, rijksklerken 2e kl. Concierge: J. A. Buddingh. Beëedigde TranslateursJ. Goemans voor Hoogduitsch; R. v. d. Waard voor Fransch. Raad van Toezicht en Discipline: Mrs. H. G. Jordens, deken; J. B. Sölner, waarn. deken; C. E. Stolk, Secr.H. C. van Hans wijk Pennink en M. Rom Colthoff. Bureau van Consultatie: Mr. H. G. Jordens, Pres.; Mr. C. E. Stolk, Secr. Mr. H. C. van Hanswijk Pennink. Vergadert den eersten Donderdag van eiken maand, des voor middags te 10 uren. -j ■Ham ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 173 Kantongerecht (le kant. 2e arr.). Rechter: Mr. P. Wilder vanck do Blécourt. Griffier: Mr. L. Boekhoudt. Plaatsverv. Rechters: Mr. C. E. Stolk, Jhr. Mr. B. de Jonge, Mr. Th. Dijstra en Mr. B. G. Wildervanck de Blécourt. Ambtenaar van het openb. ministerieMr. E. D. U. Schutter. Deurwaarders; I). C. Schultz. Zitting 's Dinsdags te 10 uren voor strafzaken; 's Vrijdags te 11 uren voor burgerlijke zaken. Extra Judicieele werkzaamheden (voogdij enz.) eiken Vrijdag om 10 uur voormiddags. Politie. Commissaris van politicH. de Groot. Inspecteur van politie le kl.A. Vogelenzang. Inspecteur van politie 2e kl.: P. C. v. Doesburgh. Hoofdagenten van politie: J. Homan, W. Kers en H. J. Ezerman. Agenten le kl.: H. Hietbrink, H. Hasper, E. J. Schukking, G. Beker, A. M. Berendsen, J. E. Dirks, J. Ch. Everhard, M. Cornelisse, G. J. Seevinck, J. Kalthof. Agenten van politie 2e kl. B. Scholten, H. J. Hesselink, J. W. Branden burg, A. Wunnink, R. M. v. Haren, W. H. A. Aalders, W. Was- sink, T. Keijser, J. Veldhuizen, G. Helmsing, H. Lassche, H. de Jong, H. Frowijn, G. Dieckman, J. Cornelisse, J. W. Wisselink, G. J. Huisman, J. Bouma, H. Nijhuis, J. Klomp, D. J. Berendsen. Rijksveldwachters: Brigadier-majoor: A. Haasbroek; briga dier-titulair: H. J. Peterkamp, G. Baas en H. Moerman; onbez. rijksveldwachters: D. van der Meer, S. Heimans, G. P. Heuve- link, Th. de Haan, J. Schwartz, W. van der Graaf (majoor straf gevangenis), J. Haaitsma, (directeur strafgevangenis), J. H. A. Albrecht, (directeur gasfabriek), H. J. Endendijk, (directeur Huis van Bewaring). L. Boer, (adj.onderofficier 4e reg. huz.), Buitengew. gem. veldwachters: H. Kost, opperw. der huz. W. C. v. d. Staaij, direct, der gem. reiniging. J. M. Harmsen, opz. gem. reiniging. H. H. Henrix, brugknecht. A. Mannessen, por tier gasfabriek. Koninkl. Marechaussée. Districts-commandant kapitein A. E. H. Boellaerd; J. J. v. d. Peijl, opperwachtm. brigade comm.; F. van Wijk, E. J. Woerts en R. Schaap, wachtm.H. Fortuin, H. Hissink, L. Klap, P. van Nek, L. Bekkens, W. F. Pasch, M. P. van Gent, G. v. d. Berg en J. C. Veenman, marechaussées. College van Regenten over de Gevangenissen te Zutphen. Pres. Mr. H. C. v. Hanswijk PenninkSecr. E. C. U. baron Calkoen. Leden: Jhr. Mr. J. H. J. C. Martens van Sevenhoven, C. Bijl, Mr. H. E. van IJsendijk, Mr. J. C. Immink en Jhr. Mr. Dr. J. P. Hooft Graafland. Geneesheer: W. G. A. Bruinier, offi cier van gezondheid. '-j

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 91