158 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Bureelambtenaren: G. J. Bessem, bureelchef, H. M. Vroom en J. A. R. Prinsen te Zutphen. Derde Arrondissement van de directie Groote Rivieren (De IJssel van Westervoort tot de Zuiderzee). Arrondissements-IngenieurC. W. Lely, ingenieur 2e kl. te Zutphen. Bureel Nieuwstad 85 (912 en V/241/2 uur). Techn. ambt.J. Kooreman, techn. ambt. Ie kl. te Kampen, J. A. Steinz, techn. ambt. Ie kl. te Deventer, W. A. Dormaar Pzn., techn. ambt. Ie kl. te Dieren. Rijksbakenmeester te Zutphen: H. J. Nijhuis. Bureelambtenaren: R. Groenendijk, bureelchef en G. Dijkman. Rijks-Betaalmeester: E. C. U Baron Calkoen, Rijkskantoren- gebouw. Rijksboekhouder W. F. E. Brouwer Jr. Geopend van 9 tot 2 uur. Raad van Arbeid: Bestuur Mr. G. C. Crommelin, Voorzitter. J. G. J. Wessels, lid-werkgever; A. Stijntjes, lid-arbeider. College van Zetters. De Burgemeester q.q., voorz. Leden: G. Lijsen, L. Vergeer, J. W. van Loo, L. Albers, N. Th. Dekker en mr. Th. Dijstra. Raad van Beroep voor de Directe Belasting. Voorz. H. W. J. Sannes. Plaatsverv. Voorz.Jhr. Mr. Dr. J. P. Hooft Graafland. Leden: G. Lijsen, Mr. W. J. v. Boneval Faure te Voorst en Jhr. Mr. B. de Jonge, secr. Plaatsverv. leden: H. W. Massink, J. B. Helmich te Baak en Mr. J. H. de Vries te Zutphen. Plaatselijke Commissie ingevolge art. 86 der Ongevallenwet 1901. Mr. J. B. Sölner, voorz., L. Albers, secr., M. Lenselink, F. I. Iliohan en H. Koordeman, leden. Commissie van aanslag voor de Inkomstenbelasting. Jhr. W. K. von Weiier, Voorzitter. Leden: L. Albers, H. W. Reesink te Zutphen, Mr. W. H. E. baron v. d. Borch van Verwolde te Gorssel en H. Postel te Lochem. Kamer van KoophandelVoorz. J. Th. Rolandus Jansen, Vice-Voorz.; H. Revelman, Thesaurier; Mr. Th. Dijstra, Secretaris. Leden: J. F. Hartman, G. J. Looman, G. van Zeben, A. W. H. Koch, twee vacatures. Vergadering 2e Dinsdag in elke maand. Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven. Leden-patroons: H. Koordeman, A. G. Kerkmeijer en A. A. L. Tappers, allen te Zutphen (twee vacatures). Leden-werklieden: G. W. Lebbink, J. W. Born, A. F. Bremer en E. J. Arends te Zutphen (één vacature). Voorzitter voor het le halfjaar: H. Koordeman, id. voor het 2e halfjaar: G. W. Lebbink. Secretaris: H. N. B. van Santen. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 159- Scheidsgerecht voor Gemeentewerklieden. Voorzitter: Mr. G.. M. v. Voorthuijsen, plaatsverv. A. K. Klaren. Leden L. Albers, W. J. Schillemans, J. A. Paap en A. Stijntjes. Plaatsverv. leden: H. W. Reesink, F. Ypey, A. J. van Schoten en I. de Priester. Secr. Mr. B. G. Wildervanck de Blecourt. Liberale Kiesvereeniging (Politieke). D. Molenaar, Voorz., L. J. Spier, Secr., W. J. Schillemans, Penningm., Mr. J. H. Ketjen, E. J. Volkersz, J. Groeneveld, J. de Beus en J. Gimberg. Contributie minimum 0.25. Getal leden 150. Vrijzinnige Kiesvereeniging tot het stellen van candidaten voor leden van den Gemeenteraad. Bestuur: Mr. M. Rom Colt- hoff, Voorzitter; J. Kreukniet, Vice-VoorzitterA. A. van Broekhuizen, Secretaris; L. Albers, Penningmeester, H. Kuiper. Vrijzinnig-Democratische Vereeniging, aangesloten bij den Vrijzinnig-Democr. Bond. Bestuur: Voorz., Dr. P. M. Keer, Secr.-Penningm., H. J. Wijgman. Minimum contributie 0.25. Antirevolutionnaire Kiesvereeniging Nederland en Oranje'". Bestuur: J. v. Dijk, Eerebestuurslid; G. Frederiks, Voorz.; R. Groenendijk, Vice-Voorz.; Mr. Th. Dijstra, Secr.; J. A. Surink,. Penningm. G. J. H. Kranenburg, G. W. Ormel en E. J. Arends. Getal leden 100. Contributie minstens 0.25 per jaar. Chr. Hist. Kiesvereeniging Gezag en Vrijheid". Bestuur: Ds. C. J. van Paassen, Voorz., J. G. Kreijenbroek, Secr., H. van Zeben, 2e Secr., G. Starink, Penningm., B. Kuyck, 2e Penningm.. S. H. Weijenberg, D. Schoenmaker, G. A. Hanekamp. Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Joh. A. Paap, Voorz.r G. W. van Laar, Secr., Mevr. C. Weersma—van Duiz, 2e Secr., J. Hollinga, Penningm., P. Th. van Hoof, A. J. van Schoten, Ds. J. L. Faber. Vereeniging voor Staatsburgeressen, afdeeling Zutphen. Be stuur: Mevr. Vergeer—Goudsmit, Pres.; Mevr. Meijer Drees, Secretaresse Mej. J. v. Beusekom, PenningmeesteresseMevr. Horsting, Mevr. Postma, Mej. van der Pol en Mej. Rutgers. Staatsloterij. J. M. E. de Bouvé, Collectrice. Geneeskunde. Staatstoezicht op de Volksgezondheid voor Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Hoofd-inspecteurR. N. M. Eijkel te Nijmegen. Inspecteurs: R. C. H. Schüngel, Dr. G. Romijn, C. W. H. Drenth te 's-Hertogenbosch en A. M.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 84