120 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Steverding mej. P. M. E., onderwijzeres, St. Elisabethsgesticht. Steijsel E. B.timmerman, Wambuisstraat 11. STEIJSEL J. H., Martinetsingel 23. Tel. 390. Rund- en Varkensslager. Steijsel J. W., wagenmeester spoorw., Emmeriksche Weg 55. Steijsel, geb. Makkink, wed. Ph. J. H., Bornhof. Stieding H. E.pakhuisknecht. Marschpoortstraat 3a. Stienstra M. A., controleur, Nieuwstad 23. Stittelaar, geb. Wijgman, wed. G., Weg naar Laren, 153a. Stittelaar J. H.. ondermachinist spoorw.. Buitensingel 105. Stoelhorst B. H., wisselwachter spoorw., Weg naar Laren 140. Stoelhorst H. W., ladingmeester spoorw.. Weg naar Laren 171. Stoetman. geb. Groeneveld, wed. G. C., Bornhof. Stoffer B.. arbeider. Komsteeg 11. Stofkooper, geb. Goldsmit, wed. J., Bornhovestraat 13. Stofkooper M. S.uitdrager, Groenmarkt 32. Stok A., schoorsteenveger, Beukerstraat 60a. Stok J. van der, agent der rijksverzekeringsbank, Coehoornsingel 94, tel. 502. Stokkink, geb. Nijland, wed. A., Pelikaanstraat 7a. Stokkum W. A. van, arbeider. Groenmarkt 19. Stoks, geb. Burkes, wed., J., Weg naar Voorst 60. Stolk mr. C. E., adv. en proc., J. Damsingel 23, tel. 218. Stolk mr. J. L. A., Zaadmarkt 87, tel. 90. Stolp, geb. Breebaart, wed. C.Marschpoortstraat 1. Stolp mej. M. S.Marschpoortstraat 1. Stoltenberg J., klerk ,,IJsselcentrale", Weg naar Laren 175. Stomps B. H., leeraar H. B. S., Coehoornsingel 34. Stoop G. J.procuratiehouder, IJselkade 21. Stooter C. A., arbeider, Polsbroek 186. Stooter H. H.sigarenmaker, Beekstraat 15. Stooter Harmina H., Groenesteeg 118. Stooter, geb. Schuurman, wed. P. N., Geweldigershoek 1. Storm Buijsing C., Nieuwstad 79, tel. 15. Storm van 's-Gravensande mej. E. M. C. C., St. Elisab.gesticht. Stotijn A. F., arbeider. Weg naar Voorst 11c. Stottelaar, geb. Herberink, wed. G., Spoordijkstraat 5. Straat, geb. Rijnhart, wed. F. J. van de, 1ste Pofferdijk- dwarsstraat 39. Straaten, geb. de Boer, wed. O. L. van, Deventerweg 31. Straatmans A. H.tinnegieter, Achterhoven 26. Straatmans W.tinnegieter, Woonwagen. Straten J. H., arbeider, Barlheze 75. Abonneert u op de ZUTPHENSCHE COURANT, f 2.25 per kwartaal. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 121 Straten, geb. Poorterman, wed. J., Groenesteeg 96. Straten, geb. Bettinck, wed. F. van, Turfstraat 16a. Straten J. O. van, kleermaker, Vaaltstraat 7. Streithorst H. W., Warnsveldsche Weg 122. Striep R. H. van, stalhouder, Apenstert 18, tel. 10. STIUEP R. H. VAN, Apenstert 12, hoek Rozengracht. Tel. Int. No. 10. stalhouder. Stalhouderij en Autoverhuurinrichting. Ströhmsdorffer, geb. Schuurman, wed. J. D., Rozengracht 19a. Stroom C. A. v. d., Nieuwstad 49. Stroom W. van der, Vischpoortplein la. Strootman, geb. Dercksen, wed. J. G., Bornhof. Struijck A., fabrikant, Coehoornsingel 72. Struijck W. H.handelsagent, Berkelkade 6. Struijck Jr., W. H.fabrikant, Coehoornsingel 14. Stuurop G., manufacturier, Groenmarkt 27a. Stuij P., onderbaas baggerwerken, Rijkenhage 6a. Stijntjes A., bakker, Groenesteeg 22. Suringar J. A., Brugstraat 7, tel. 523. Surink A. H., dameskleedermaker, Vischpoortplein 13a Surink A. W., Spittaalstraat 72. SURINK Firma Chr., Groenmarkt 30. Hoedenmagazijn en Pettenfabriek. Surink H. A., pettenfabrikant, Groenmarkt 30. Surink H.winkelbediende, Berkelsingel 84. Surink J. A., kantoorbediende, Graaf Ottosingel 85. Surink mej. M. W., Spittaalstraat 72. Surink W. C., pettenfabrikant, Groenmarkt 30. Swaanenvelt mej. G. H.Laarstraat 48. Swaders, geb. Broenen, wed. Th. J. B., Rijkenhage 22. Swart J. J., onderwijzer, Oudewand 24. Swart, geb. Hazes, wed. H.Spittaalstraat 10. Swarthoff D., voerman, Barlheze 89. Swarthoff J. D.arbeider, Warnsveldsche Weg 192. Sijthoff I. G. ten, Martinetsingel 11, tel. 626. T. Tack mej. C. H. C.Berkelsingel 13. TACKE J. H. H., Korte Hofstraat 14. Tel. 316. Comb. Peek Cloppenburg. Heerenkleeding. Tadema P. J.bedrijfsleider, Deventerweg 71 Tak mej. A., Deventerweg 23. Tamboer H. J., hoofdconducteur spoorw., Kerksteegje 15. Zij wordt gelezen in de Graafschap en Twenthe.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 65