116 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Smit J. G., kapper, Barlheze 55. Smit J. J., Heukestraat 10a. Smit M. C., Barlheze 55a. Smit W. A. J., kantoorbediende, Buitensingel 108. SMITH H. J., Apotheker, Houtmarkt 79, tel. 271. Apotheek en Laboratorium. Smith J. F., Nieuwstad 105. Smits A. J. M., kantoorbediende, Oudewand 23a. Smits G., arbeider, Polsbroek 186. Smits G. A., lijnwachter rijkstelegraaf. Raadhuissteeg 11a. Smits G. J., Wambuisstraat 19. Smits H. J., fruitkweeker, Spittaalstraat lb. Smits J., Buitensingel 198. Smits J. A.timmerman. Kreijnckstraat 13. Smits, geb. Jansen, wed. J. A., Jacob Damsingel 18. Smits mej. M. J., St. Elisabethsgesticht, Smits, geb. Terink. wed. W., Warnsveldsche Weg 138. Smolders L., caféhouder, Houtmarkt 84. Snatager, geb. van Gelder, wed., winkelierster, Rozengracht 2. Snatager A., kantoorbediende. Rozengracht 2. Snatager, D., bakker, Nieuwstad 16. Snatager E. A., koopman in damesfournituren, Raadhuissteeg 8. Snellink A. E.wegwerker b/d. waterstaat, Weg n. Voorst 126c. Snethlage mej. E. P., Deventerweg 63, tel. 457. Snethlage J. D., tandarts, Boompjeswal 19, tel. 593. SNIPPE D., Emmeriksche weg 51. Tel. 549. Rund- en Varkensslagerij. Specialiteit in i'ijne Vleeschwaren. Snoek mej. E. M., rijkstelegrafiste, Rozengracht 20. Snoek I., kleermaker, Rozengracht 20. Snoeke mej. F. L. S. Ch., Schupstoel 8. Snijders Dr. A. J. C., Berkelkade 4. Soerink J., bierbottelaar, Dieserstraat 46. Soetendorp Rosa, Woonwagen. Soeteman P., stoker gasfabriek, Groenesteeg 55. Soeters H. P., machinist spoorw., Kruisstraat 23. Sohns mej. R., Turfstraat 30. Soilman, geb. Schooleman, wed. A. C., Weg naar Voorst la. Sollman Ph. R., machinist spoorw., Weg naar Voorst la. Sölner mr. J. B., adv. en proc., Proostdij steeg 2, tel. 92. Sölner mr. J. L., adv. en proc., Proostdijsteeg 2, tel. 92. SOMEREN, Firma A. E. C. van, (A. Hagenbeek), Boek- en Kunsthandel, Turfstraat 19, tel. 352. SOMER A. J., Zaadmarkt 93, tel. 230. Handel in Boter en Eieren. De Zutphensche Courant is het meest gelezen blad ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 1,7 Soolsma W. arbeider gemeentereiniging, Graat Ottosingel 181 Summers, geb. Horstman, wed. J. M. A., Stationsweg 5a hommers mej. E. A., Waterstraat 36. Sonnenb' A' G' We« Laren 105. Sonnenberg mej. A. M„ kantoorbediende, Buitensingel 68 oonnenberg W. A., Buitensingel 68. Sonneveld J., kantoorbediende. Laarstraat 54 Sonneveld P., herbergier, Melatensteeg 27 UPolsbroe^ 134erWBrda' W' H- topvrouw, Souilljee P., Dieserstraat 8. SPAAN HOTEL, tel. 269. Nieuwstad 58. Café-Restaurant en Stalling. Span B. J., arbeider, Bornhof. Spankeren G. J. van, behanger, Spittaal straat 118. Spankeren J H. van behanger, Marschpoortstraat 23. Spee J G Chr.handelsreiziger, Weg naar Laren 139. Speek J. W., letterzetter, Warnsveldsche Weg 100. Spek mr. I. van der, Deventerweg 4. Spiegelenberg A kantoorbediende, Buitensingel 92, tel 611 Spiegelenbera C T' "V* i?6 l™' 106. piege enberg G. J. pakhuisknecht, Lievenheersteeg 105. Spiegelenberg J.arbeider, Groenesteeg 93 Spiegelenberg W., arbeider, Polsbroek 208. Spieker H. J.expediteur, Hoornwerk 36. Spiele J. H., kantoorbediende, Nieuwstad 61a. Wed. L. M. SPIER. Hofleverancier. Tel. 52. Maison de confection pour Dames et Enfants. Eigen ate Hers voor toiletten en Tailor-Made. Specialiteit in fijne Lingeries en Witte Goederen. Spier I., manufacturier, Deventerweg 20, tel. 440. Spier J. L., Deventerweg 10. Spier L. J., manufacturier, Deventerweg 79, tel. 242. Fa Gebr. SPIER, Nieuwstad 1. Tel. 29. Engelsch Heeren Modemagazjin-Kleedermakerif. SP7elephooiin 3>'6eerenkleeding artikelen' deventerweg 93, Spier, geb. Lipschits, I. van, Beekstraat 34. Spierenburg P., verpleger, Beukerstraat 31. Spoelstra G., Rijkenhage 1. Snrenf'lgeb' I"11?8' We<1' H' J' der' Sareptastichting. Sprenke er, geb. Magermans, wed. C. J., Ruitershofje Snre^e er' tJ' Tfd' H' J winkelierster, Barlheze 26 bprenkeler mej. H. J. P., Barlheze 26. in het Oosten van Gelderland.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 63