98 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Pavert, geb. Kruisdijk, S. J.Kuiperstraat 14. Pereboom H., stoombootagent, IJselkade 23a. PEREBOOM H., Agent der Stoombooten op Amsterdam, Rotterdam» Dordrecht, Schiedam, Nijmegen, Tiel enz. Expediteur en Scheepsbevrachter. Kantoor IJselkade 23. Pekema, geb. Keverling, A. P.. rijkstelephoniste, Waterstraat 30. Pekema D., boekdrukker, Waterstraat 30, tel. 28. Pelgrum, geb. v. Broekhuizen, wed. A. J. A., Groenmarkt 18. Pels F. M., kantoorbediende, Laarstraat 129a. Pen H., onderwijzer, Tadamastraat 15a. Pennekamp B.arbeider gemeentelanderijen, K. Beukerstraat 2a. PENNEKAMP M. J., Spittaalstraat 9, Kruidenierswaren en Voederartikelen. Agent der Levensverzekering-Maatsch. „Utrecht." Pennings M.. verpleger. Komsteeg 7. Peppelenbosch H. J.meubelmaker, Tadamastraat 6. Peppelenbosch J., schrijnwerker, Melatensteeg 58. Peppelenbosch J., arbeider, Berkelsingel 46. Peppelenbosch J. J., meubelmaker, Rijkenhage 30. Peppelenbosch, geb. Versteegen, wed. J. P., Buitensingel 77. Persoon G. J. B.sigarenmaker, Beekstraat 49. Peterkamp H. J., rijksveldwachter, Tadamasingel 77. Peters, geb. Harmsen, wed. B., Laarstraat 122. Peters mej. C., Halterstraat 12. Peters H. G., boekbinder. Barlheze 20a. Peters G. M., magazijnbediende, Baggeroord 5. Peters J.pakhuisknecht, Rijkenhage 10. Peters J., kleermaker, Roodetorenstraat 26. Peters J., spoorwegarbeider, Marschweg 63. Peters J. A. M.. Buitensingel 63. Peters L. J., kleermaker, Paardenwal 11. Peters M., agent H. IJ. S. M., Warnsveldsche Weg 9. Peters geb. Nab, wed. W., Laarstraat 14a. Petersen mej. H. W. C. en K. H. H., Marschpoortstraat 19a, telephoon 383. Petersen D. H. J., beambte a. d. gasfabriek, Vijfmorgenstr. 6. Peterson E. G. F., muzikant, Frankensteeg 8. Peijl J. J. v. d., brigadecomm. marechaussee, Warnsv. Weg 47. Peijl mej. N. van der, rijkstelephoniste, Warnsveldsche Weg 47. Peul T., voerman. Spiegelstraat 18. Philip A., manufacturier, Laarstraat 63a. Philip mej. J., kruidenierster, Groenmarkt 32, tel. 509. Philippo G. A., Bornhof. Philippo S., sigarenmaker, Graaf Ottosingel 59. De Zutphensche Courant is het meest gelezen blad ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 99 Philips A., exportslager, Rozenhoflaan 26, tel. 464. PHILIPS I, Warenhuis, Beukerstraat 95. Tel. 294. Manufacturen, Heeren-, Dames-, Kinderkleeding en Meubelen. Philips J., veehandelaar, Marschpoortstraat 5, tel. 533. Philips K., exportslager, Havenstraat 42a, tel. 290. Philips Leo, veehandelaar, Havenstraat 42a. Philips L., exportslager, Martinetsingel 15, tel. 62. Philips S., veehandelaar, Havenstraat 44a. Philips, geb. Wijchers, wed. G., Weg naar Voorst 4. Piecknick F. G., arbeider, Dieserstraat 18a. Pieper, geb. Bobbink, wed. G., Geweldigershoek 4. Pieper H. Ph., landbouwer, Schoolstraat 15. Piepers A., kantoorbediende. Halvemaan straat 46. Piepers, geb. Willems, wed. D., Wambuisstraat 20. Piepers, geb. van Grol, wed. E., Halvemaanstraat 46. Piepers, geb. Schoenmaker, wed. H., Proostdijsteeg 1. Pieterman C. van de, arbeider. Polsbroek 141. Pieters A. W., houtdraaier, Spittaalstraat 35. Pieters A. W. A.brievenbesteller, Lievevrouwenstraat 14. Pieters Jr., C. M., stoelenmaker, Berkelsingel 100. Pieters mej. G. J. A.Overwelving 3a. Pieters H.Spiegelstraat 44. PIETERS ZOON, J. W., Spittaalstraat 57. Telephoon 189. Beukerstraat 40. Telephoon 50. Magazijnen van moderne Heeren- en Kinderkleeding. Kleermakerij. Modeartikelen. Pieterse C. J., kermisreiziger, Kerkhof 16. Pippenghegen F. A. J., Rozenhoflaan 2. Pi tl o R., kruidenier, Sprongstraat 16, tel. 219. Plagman, geb. van Zon, wed. D. J.Weg naar Voorst 126a. Plagman H. J., arbeider gemeentewerken, Weg naar Voorst 126b. Plant H. J., reiziger in granen, Laarstraat 68. Planting B., Buitensingel 70. Planting mej. R. B., linnennaaister. Buitensingel 70. Plas mej. H., onderwijzeres, Laarstraat 60. Plettenburg A., schrijnwerkersknecht, Lievenheersteeg 19. Plettenberg F., zandbaggeraar, Noorderhaven 7a. Plettenburg G., zandbaggeraar, Marschweg 18. Plettenburg J. A. J., letterzetter, Polsbroek 225. Plettenberg M. J., schoenmaker, Dieserstraat 17. Plieger S., machinist spoorw., Laarstraat 30a. Pliester B. D., boekbinder, Rijkenhage 25. in het Oosten van Gelderland.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 54