84 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. MAKKINK fa H. A., Groenmarkt 9, tel. 147. Magazijn van Kol. Waren en Comestibles. Makkink H., Berkelsingel 58. Makkink H., Laarstraat 73. Makkink Bzn., H., Leeuweriklaan 12. MAKKINK H. J., Laarstraat 140. Telenhoon 86. Koloniale waren, Veevoederartikelen. Landbouwzaden, Huipmeststoffen. Makkink dames Chr. L. en L.Nieuwstad 105. Makkink mej. J., Laarstraat 17. Makkink J. Ph., horlogemaker, Beukerstraat 43, tel. 325. Makkink, geb. Garsen, wed. L., Laarstraat 73. Mallinckrodt W., Rozenhoflaan 3. Man G. de, lompenkoopman, Groenesteeg 108. Manden H., chef in een automobielenzaak, Nieuwstad 61a. Manen G. R. van, wever, Kromme Elleboogsteeg 5. Manger Cats S. G.2e luit. huzaren, Beukerstraat 59. Mannessen A.portier gasfabriek, Tadamasingel 12. Mannessen H.Tadamasingel 12. Mannessen H. M., klerk controleur gem.-bel., Tadamasingel 12. MANSFELD H., Groenmarkt 27, tel. 607. Manufacturen, Bedden, Ledikanten, Matrassen en Karpetten. Mantel A., handelsagent, Zaagmolenweg 20. Marks H., touwslagersknecht, Dwarsstraat 9. Marks H. J., landbouwer, Lijnbaanstraat 6. Marks H. J., arbeider gem.-reiniging, Weg naar Voorst 17. Marks J. W., arbeider, Weg naar Voorst 35. Markus, geb. ten Bruggencate, wed. C.Buitensingeel 74. Markus G., kantoorbediende, Dieserstraat 12a. Markus mej. J.kantoorbediende, Buitensingel 74. Markus R., Dieserstraat 12a. Mars, geb. Bloemert, wed. H. van der, Emm. Weg 50. Marsman G., pakhuisknecht, Laarstraat 122. Martens A. F., Martinetsingel 7, tel. 610. Martens B. J.caféhouder, Emm. Weg 39. Martens, geb. Geesink, wed. J. J., Laarstraat 127. Martinus G. A.bode en concierge gemeentehuis, Kerkhof 3. Martinus, geb. v. Doornum, wed. H., Polsbroek 45. Martinus, geb. ter Voorde, wed. H. J., Achterhoven 13. Martinus J., Tadamastraat 16a. Massink Jr., G., fruitkweeker, Laarstraat 112. Massink H., koopman in ijzerwaren, Coehoornsingel 74, tel. 641. Massink H. W., koopman in ijzerwaren, Groenmarkt 18, tel. 344. Abonneert u op de ZUTPHENSCHE COURANT, f 2.25 per kwartaal. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Mast mej. B., Halterstraat 7. Mast, geb. van Dongeren, wed. H., Barlheze 73. Mast, geb. Wöhrmann, wed. H. A., Bornhovestraat 43. Mast H. A., kantoorbediende, Vischpoortplein 4. Mast mej. J. H., telephoniste, Bornhovestraat 43. Maten Chr. W. J., opperman, Laarstraat 2. Maten, geb. Peters, wed. J., Polsbroek 74. Mattheijgeb. Rouwenhorst, mej. D., Achterhoven 2. Mazee mej. W. Th., Rozengracht 5. Meemelink H. J., spoorwegarbeider, Weg naar Laren 237. Meent A. van de, tuinman, Tadamasingel 50. Meent Jr., A. van de, winkelchef, Groenmarkt 6. Meent mej. R. van de, Nieuwstad 55. Meent G. J. van de, onderwijzer, Tadamasingel 50. Meent W. van de, commies spoorw., Buitensingel 120. Meer D. v. d., in agenturen, Tadamasingel 52. Meer G. van der, brievenbesteller, Halvemaanstraat 43. Meer S. E. van der, ambt. raad v. arbeid, Waterstraat 34. Meerendonk W. van den, metselaar, Groenesteeg 182. Meerman J. B. te, schilder, Paardenwal 25. NEERSTADT Jr., A., Slager in Rund- en Kalfsvleesch. Houtmarkt 60, tel. 66. Meerstadt, geb. Oudenampsen, wed. A., Zaadmarkt 83. Meerstadt A. E., spekslager, Schupstoel 7. Meerstadt mej. C. A., Lange Hofstraat 28a. Meerstadt C. H., slager, Zaadmarkt 86a. Meerstadt D., in vleeschwaren, Turfstraat 18a. Meerstadt, geb. van der Zee, wed. G., Ie Pofferd.dwarsstr. 33. MEERSTADT Fa G. J., Beukerstr. 54. Tel. 388. Vleeschwarenfabriek. Meerstadt J.W.Gzn., G. J., spekslager, Schupstoel 7, tel. 388. Meerstadt G. J.Coehoornsingel 18. Meerstadt G. J.kantoorbediende, Waterstraat 43. Meerstadt J., Oudewand 2. Meerstadt J. W. G., veearts, Emm. Weg 38. Meerstadt, geb. Tragter, wed. M., Rijkenhage 8. MEERSTADT la ARN., Frankeu.steeg 7, tel. 240. Varkensslagery. Handel in Fflne Verscke en Gerookte Vleeschwaren. Meerten H. C. van, winkelbediende, Dieserstraat 58. Meester, geb. Remmers, wed. F. R., Marschweg 77. Meester mej. J. H., Marschweg 77. Meeuwenberg J., magazijnmeester, Weg naar Warnsveld 32. Meeuwsen N. A., kruidenier, Houtmarkt 71. Zij wordt gelezen in de Graafschap en Twenthe.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 47