78 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Lasonder G., gemeentearbeider, Groenesteeg 18 Lasonder mej. G. H., Hoornwerk 21. Lasonder geb. Hesselink, wed. G. J., Buitershofje Lassche H., agent van politie. Graaf Ottosingel 21. Latesteijn 0. van, verpleger, Beukerstraat 31. Lawerman F., off. van administratie, Gasthuisstraat 2. Leautaud mej. A.Beukerstra-at 65. TLeS|nk F., timmerman, Weg naar Laren 156. Lebbink K, timmerman, Wambuisstraat 2. TCLK-nï n' w' rijkstele^fist, Weg naar Laren 156. Lebbink G. W., timmerman, Tadamastraat 1. Lebbink J. H., timmerman, Tadamasingel 46. Ledder H. J., chef sigarenfabriek. Havenstraat 45a. Leemhorst A. H., kleermaker, Laarstraat 5 t°lXeLC- W' J' e" W' J' aP°^ekersas8i8tenten Leemkoel J., mil. apothekersbediende, Houtmarkt 49 Leem poel L., sigarenhandelaar, Nieuwstad 11 Leemnjse geb. van Eijsden, wed. E. J., St. Élisabethsgesticht. Leenders H., assuradeur, Barlheze 6. Leenen, geb. Nijenhuis, G., Hoogestraatje 8. eenen H. L.schrijnwerker, Lievenheersteeg 11. Leenen H. M., kleermaker, Dieserstraat 102. Leenen L., schrijnwerker. Berkelsingel 122. Leeraar H., koopman in manufacturen, Barlheze 42 Leeraar I., lompenkoopman. Polsbroek 85. Leeraar J., koopman in manufacturen. Rijkenhage 14 Leeraar Ph., in manufacturen, Nieuwstad 54. Leeraar mej. S., Barlheze 68a. Leerdam M. G. van, onderwijzer, Nieuwstad 24. Leether Th. G. J., schoenmaker. Berkelsingel 112 Leeuw me], J. A., Schupstoel 14. Leeuw J. Ph. van der, werktuigk. ingen.. Brugstraat 9, tel 30 Leeuwen A W van, mechanicus, Graaf Ottosingel 167a Leeuwen geb. Braaf, wed. M„ Frankensteeg 22 Leeuwenberg mej. A. M. J. v.. St. Élisabethsgesticht. eeuwenberg F. A J. v., handelsreiziger, Coehoornsingel 92 T*?e)- u'F rijistelegrafiste, Ooehooilsingel 92. Leeuwerik A. J.. arbeider, Donkeresteeg 31. Leever P., boekbinder, Oudewand 47. Legeer B. A., schoenmaker, Paardenwal 19. Lefeer TT T A'' ^°PerslaSer in diens' der gem., Paardenwal 19. Legeer H. L. arbeider-voorman spoorw., Spittaalstraat 114 Legerstee J. J., colporteur, Barlheze 52. De Zutphensche Courant is het meest gelezen blad ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Legerstee J. L., pakhuisknecht. Donkeresteeg 7. Leideritz F. J. J., arbeider, Barlheze 85. Leikamp J.. kermisreiziger, Hoogestraatje 52. Lelie L. S., Frankensteeg 22. Lel.v C. W.. ing. waterstaat, Coehoornsingel 46. Lem mej. C. J., Zaadmarkt 96. Lem Dr. J. W., directeur H. B. S., Nieuwstad 49. Lenderink D., arbeider, Polsbroek 216. Lenderink D. K. A., Tadamastraat 14. Lenderink, geb. Jansen, wed. G. J., Bornhof. Lenderink H. J., bleeker. Warnsveldsche Weg 1. Lenderink J.bleeker, Warnsveldsche Weg 1. Lenderink J., monteur IJsselcentrale, Weg naar Laren 159. LENDERINK Wed. JAC., Weg naar Warnsveld 1. tel. 62a. Zutpn. Stoom-Wasch- en Strijklnrichtmg. Lenderink mej. M. H. K., onderwijzeres, Leeuweriklaan 6. Lennep Dr. E. C. C. van, arts, IJsselkade 10, tel. 335. Lenning S. van, rijksambtenaar, 1ste Pofferdijkdwarsstraat Lenselink G. J.handelsreiziger, Emmeriksche Weg 3. Lenselink J., onderwijzer, Broederenkerkstraat 1. Lenselink M., metselaar, Tadamasingel 79. Lensen B. C. J.schilder, Laarstraat 27. Lensen B. J., teekenaar kadaster, Laarstraat 27. Lensen C. J., kleermaker, Hoogestraatje 77. Lensen J. J., varkensslager, Dieserstraat 21. LENSEN L. W., Dieserstraat 16, tel. ö4u. Varkensslagerij. Handel in Rookvleesch en Hammen. Lentfert A.grondwerker, Wanne 9. Lentink A., brievenbesteller, Emmeriksche Weg 22. Lentink G., drogistbediende. Halvemaanstraat 45. Lentink W., Vischpoortplein 7. Lentink W. J.arbeider. Beekstraat 37. Lentz C. A., remmer spoorw., Wambuisstraat 27. Lentz, geb. Hering, wed. J. G.. Wambuisstraat 27. Lentz G. J., bew. cell, gevangenis, Lange Hofstraat 14. Lentz H.steenhouwer. Rijkenhage 4. Lessen mej. C. F. van, leerares vakschool voor meisjes, Waterstraat 42. Leu J.arbeider, Dieserstraat 48. Leunk J. F., boekbinder, Tadamasingel 30. Leunk H. J., kleermaker, Stationsweg 4. Leunk J. H.kleermaker, Bornhof. Leur, geb. Steeman, J. G. F. van der, Spiegelstraat 46. Leuverman G. J., wagenmaker, Boompjeswal 3. in het Oosten van Gelderland.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 44