ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Lammers G. J. J., kommies dir. belastingen, 1ste Pofferdijk- dwarsstraat 41. Lammers H., Hoogestraatje 48. Lammers H., landbouwer. Polsbroek 118. Lammers H., metselaar, Bornhof. Lammers H.boekbinder, Emmeriksche Weg 14. Lammers H., voerman bij de gem.-reiniging, Donkeresteeg 57. Lammers H.landbouwer, Weg naar Voorst 29. Lammers H., letterzetter, Buitensingel 116. Lammers H. J.arbeider, Melatensteeg 21. Lammers H. J., landbouwer, Kruisstraat 7. Lammers Tzn., H. J.landbouwer, Vijfmorgenstraat 5. Lammers H. J., kruideniersbediende, Buitensingel 94. Lammers H. J., landbouwer, Buitensingel 208. Lammers, geb. Arends, wed. H. J. P., Hoogestraatje 80. Lammers geb. van Eerten, wed. H. M., Graaf Ottosingel 53. Lammers J., voerman, Vischpoortplein 8a. Lammers J., landbouwer, Lievenheersteeg 20. Lammers J., Kruisstraat 5. Lammers J. B., metselaar, Polsbroek 254. Lammers J. G. J., banketbakker, Beukerstraat 39, tel. 51. Lammers, geb. van Unen, J. H.Hoogestraatje 76. LAMMERS JOH. L., Spittaalstraat 3. tel. 602. Dames- n Heerenkapper. Toiletartikelen. Haarwerken. Lammers J. W., landbouwer, Graaf Ottosingel 95. Lammers L.landbouwer, Polsbroek 21. Lammers L., arbeider spoorw.. Weg naar Voorst lid. Lammers L.landbouwer. Polsbroek 165. Lammers L. J., winkelbediende. Polsbroek 252. Lammers L. J., wijnkoopersknecht, Polsbroek 268. Lammers P. H., landbouwer, Weg naar Voorst 28 - Lammers P. H., chauffeur, Lange Hofstraat 6a. Lammers P. H., arbeider spoorw., Weg naar Voorst lid. Lammers T., landbouwer. Vijfmorgenstraat 7. Lammers W., metselaar. Groenesteeg 180. Lammers W.houthandelaarsknecht, Halvemaanstraat 59. Lammers W. J., zeepziedersknecht, Weg naar Laren 231. Lammers W. J., landbouwer. Kruisstraat 5. Lammertink mej. A. M., St. Elisabethsgesticht. Lammertink E., leerl. machinist spoorw., Spiegelstraat 6a. Lammertink H., klompenmaker en houth., Laarstraat 38. Lammertse R., telephoonarbeider, Wambuisstraat 35. Abonneert u op de ZUTPHENSCHE COURANT, 2.25 per kwartaal. ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 77 Landeweert B. G., timmerman, Buitensingel 102. Landeweert Jr., B. G.timmerman, Warnsveldsche Weg 188. Landeweert H. R. A., mandenmaker, Laarstraat 1. Landeweert Jr., H. R. A., mandenmaker, Laarstraat 1. Landeweert J. H.slager, Laarstraat 1. Landeweert, geb. Stap, wed. W. F., Rijkenhage 23. Landeweert W. F., mandenmaker, Rijkenhage 23. Landwehr G. H.horlogemaker, Spittaalstraat 25, tel. 624. Landgraaf T. de, walbaas. Hoornwerk 18. Lang J. de, hoofdconducteur spoorw., Buitensingel 90. Lange W., arbeider, Broederenkerkhof 9. Langedijk P., kantoorbediende, Nieuwstad 2a. Langejan J., onderbaas, Weg naar Laren 99. Langen H. H. van, lompensorteerder, Polsbroek 66. Langen, geb. Bouwman, wed. H. J. van, Hoogestraatje 42. Langen J. J. G. van, arbeider gem. reiniging, Hoogestraatje 104. Langen W. F. van, tuinmansknecht, Geweldigershoek 13. Langen W. J. van, boekhouder, Coehoornsingel 16. Langen Th. J. van, tuinman, Hoogestraatje 42. Langenberg A., wijnstokersknecht, Donkeresteeg 33a. Langenberg A., schilder, Groenesteeg 190. Langenberg Jr., A. W., landbouwer, Groenesteeg 43. Langenberg A. W.Bornhof. Langenberg A.Wzn.B.tapper, Groenesteeg 49. Langenberg G. J., stadsarbeider, Groenesteeg 154. Langenberg mej. G., Barlheze 103. Langenberg J.handelsreiziger, Emmeriksche Weg 11. Langenberg, geb. Hendriks, wed. J., Nieuwstad 45a. Langenberg J. F., Bornhof. Langenberg J. F., schilder, Laarstraat 107. Langenberg P., monteur, Laarstraat 3. Langenkamp B. J., tuinman, Kanonsdijk 27. Langenkamp, geb. van Hulst, wed. H. J., Ruitershofje. Langenkamp H., pakhuisknecht, Schoolstraat 3. Lankhorst mej. B. H., St. Elisabethsgesticht. Lansink D. J., landbouwer, Weg naar Voorst 72. Lansink G. J., arbeider, Weg naar Laren 74. Lansink H. J.veedrijver, Halterstraat 9. Lansink H. J., arbeider spoorw., Graaf Ottosingel 5. Lansink H. J., letterzetter, Berkelsingel 120. Lansink, geb. Bijvank, wed. J. W., Laarstraat UI. Lansman L. H. G., dameskleermaker, Waterstraat 51. Lasondcr A. H.Bornhof. Lasonder G., schoenmaker, Kruisstraat 28. Zij wordt gelezen in de Graafschap en Twenthe. tl

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 43