50 ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. Hasper H.. agent van politie, Lange Hofstraat 12. Hasper J., letterzetter, Weg naar Voorst 88. Hassebroek H., machinist spoorw., Wambuisstraat 2c. Hasselbach C. L.kleermaker, Turfstraat la. Hasselo mej. P. H. G., Berkelkade 8. Hasselo mej. G. W., Berkelkade 8. Hasselo H. W., Stationsweg 17, tel. 124. Hasseloo W. H. te, bakker, Laarstraat 19, tel. 487. Hasselt E., sigarenmaker, Polsbroek 68. Hasselt mej. J. F. W. van, Stationsweg 15, tel. 302. Hassink Chr.steendrukker, Graaf Ottosingel 61. Haster S., winkelier in tabak en sigaren, Beukerstraat 12. Haster geb. Westerbaan, mej. S., vroedvr., Beukerstraat 12. Hauet J. E., Houtmarkt 60. Have A. ten, kleermaker, Barlheze 2. Have H. ten, landbouwer, Tengnagelshoek 12. Have J. D. ten, landbouwer, Tengnagelshoek 12. Have O. H. ten, concierge, Halterstraat 14. Have O. H. ten, rijwielreparateur, Heukestraat 12a. Haverkom van Rijsewijk W. H., dir. der melkinrichting, Ooe- hoornsingel 82e, tel. 83. Haverman geb. Mulder, G., Kruisstraat 80. Havesman, geb. Kerseboom, wed. G., Graaf Ottosingel 31. Haijtink E. J.apothekersknecht, Broederenkerkhof 7. Haijtink G. C., meubelmaker, Korte Beukerstraat 4. Haijtink mej. Marschpoortstraat 11. Haijtink J., Broederenkerkhof 7. Hazelbekke mej. M. G., St. Elisabethsgesticht. Hazenberg M. J. C. G.handelsreiziger, Laarstraat 45. Hazewold L., smid, Barlheze 12. Heeck, geb. Hopman, wed. C. M.Weg naar Laren 12. Heemink G., orgel en pianohersteller, Barlheze 15. Heer H. de, wagenmaker, Lunettestraat 32. Heerde C. van, arb. gemeentereiniging, Apenstert 3. Heerde Ch. J. van, zeepziedersknecht, Marschweg 11. Heerde, geb. Langedijk, wed. E. van, Rozenhoflaan 28a. Heerde G. van, zeepziedersknecht, Kruisstraat 37. Heerde W. van, landbouwer, Kanonsdijk 72. Heerde W. van, gemeentearbeider, Weg naar Voorst 11a. Heeringa dr. D., leeraar gymnasium. Rozenhoflaan 6. Heeringa mej. G. A., Boompjeswal 11. Heeringa mej. J., tandarts, Boompjeswal 11, tel. 55. Hees W. van, kuiper, Bornhof. Hees Jr. W. van, schildersknecht, Hoogestraatje 87. De Zutphensche Courant is het meest gelezen blad ADRESBOEK VAN ZUTPHEN. 51 Heesen, geb. Bronswijk, J., Graaf Ottosingel 127. Heide, geb. Henger, G. van der, Lieveheersteeg 38. Heide G. van der, handelsreiziger, Korasteeg 8. Heiden, geb. Huender, wed. F. C. v. d„ Korte Hofstraat 2a. Heiden P. van der, sigarenhandelaar. Houtmarkt 75. Heidema, geb. van Nooren, H. R., 's-Gravenhof 2. Heil B. A., sigarensorteerder, Dieserstraat 82. Heil J., steendrukker, Tadamasingel 22. Heil W., pakhuisknecht, Laarstraat 98a. Heimans S., veearts, TJselkade 25, tel. 405. Heimerickx J. G. H., St. Elisabethsgesticht. Heinen H.. meubelmaker, Houtmarkt 61. Heinen, geb. Hafterkamp, mej. H., depöthoudster broodfabriek Houtmarkt 61. Heinen J. H., smid, Kolenstraat 4a. Heinen W., kleermaker, Weg naar Voorst 2. Heinhuis A., lompenkoopman, Polsbroek 236. Heinsius mej. Chr. E., onderwijzeres, Frankensteeg 2. Heinsius mej. J. C., Frankensteeg 2. HEITLING J., Korte Hofstraat 3. fou?nitJurenan Dam®8 ^ode"Artikelen en Kleedermakers Hekkelman A., verpleger, Wambuisstraat 25. Hekkelman G. J., houtzager, Bornhof. Hekkelman G. J., telegraafwachter spoorw., Weg n. Laren 66. Hekkelman G. W., stoker waterl.Weg naar Vierakker 4. Hekkelman J.arbeider, Bornhof. Hekkelman, geb. Sluitman, wed. J., Akkerstraat 8. Hekkelman J. W.landbouwer, Weg naar Voorst 104. Hekkelman W., arbeider gasfabriek. Achterhoven 23. Hekking P., koopman in mandewerk, Beukerstraat 67. Helmsing A., behanger, Dieserstraat 44. Helm sing G., agent van politie, Nieuwstad 70. Helmsing J.arbeider spoorw., Dieserstraat 25. Helmsing P., beeldhouwer, Halterstraat 21. Helmsing, geb. van der Poort, wed. P. J., Tadamasingel 21a. Hemert H. F. van, stalhouder, Halterstraat 16, tel. 231. Hemminga W. B., hoofdcommies ter gemeente-secretarie, Hoornwerk 22. Hendal P. C., ondermachinist spoorw., Buitensingel. Hendriks, geb. van den Barg, wed., Graaf Ottosingel 29. Hendriks A. J., zandbaggeraar. Lievenheersteeg 50. Hendriks, geb. Buitenhek, wed. C. J.Nieuwstad 45a. Hendriks Cornelia J. en Johanna F., landb.. Achterhoven 86. in het Oosten van Gelderland.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Adresboeken Zutphen (1863-1967) | 1920 | | pagina 30